Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2013 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 0.8% през третото тримесечие на 2013 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: