Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 14.11.2013 - 11:00
През третото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 12.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.1%.
 
Прессъобщение
Статистическа област