Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2013 година