Премини към основното съдържание

Конференция на генералните директори на Национални статистически институти (DGINS)

Конференцията на генералните директори на Национални статистически институти е създадена на 15 юли 1953 г. в Люксембург и действа тогава като предшественик на Статистическия програмен комитет (СПК).

Конференцията се провежда веднъж годишно с цел обсъждане на теми, свързани със статистическата програма, както и на методи и процеси за производство на статистически данни на Общността. Всяка година домакин на конференцията е различна държава членка и генералният директор на приемащата страна председателства конференцията.