Наети лица и средна брутна заплата през третото тримесечие на 2013 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2013 г. намаляват с 1.8% спрямо края на юни 2013 г. и достигат 2.26 милиона.
През третото тримесечие на 2013 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.9% до 792 лв. спрямо второто тримесечие на 2013 година.
 

Прессъобщение: 
Статистическа област: