Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2013 г. е 521. Спрямо третото тримесечие на 2012 г. сградите са с 38 по-малко (или с 6.8%), а регистрираното намаление на новопостроените жилища в тях е с 2.6%.
 

Прессъобщение: 
Статистическа област: