Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за септември 2013 година

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец.
 

Прессъобщение: