Индекси на строителната продукция през септември 2013 година

По предварителни данни през септември 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% над равнището от предходния месец. В сравнение със същия месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 5.6%.
 

Прессъобщение: 
Статистическа област: