Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита през 2011 година

През 2011 г. от държавния бюджет са отделени 7 167.1 млн. лв. за финансирането на социалната защита в страната, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 6 661 млн. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: