Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2013 година

Публикувано на: 30.08.2013 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2013 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено намаление с 1.8%. Общият индекс на цени на производител няма изменение спрямо предходния месец, а спрямо юли 2012 г. намалява с 1.8%.

Прессъобщение