Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2013 година

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2013 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година няма изменение. Общият индекс на цените на производител регистрира спад от 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо юни 2012 г. намалява с 0.1%.

Прессъобщение: