Индекси на промишленото производство през май 2013 година

По предварителни данни през май 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2.7% в сравнение с април 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 6.0%.

Прессъобщение: