Индекси на промишленото производство през април 2013 година

По предварителни данни през април 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.1% в сравнение с март 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 1.3%.

Прессъобщение: