Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2013 година

Публикувано на: 30.05.2013 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2013 г. е с 0.9% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено намаление с 1.4%. Общият индекс на цените на производител регистрира спад от 0.8% спрямо предходния месец, а спрямо април 2012 г. намалява с 1.9%.

Прессъобщение