Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2013 година

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2013 г. е с 0.8% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 2.6%. Общият индекс на цени на производител намалява с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо януари 2012 г. е регистрирано увеличение с 1.8%.

Прессъобщение: