Индекси на промишленото производство през декември 2012 година

По предварителни данни през декември 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.4%, в сравнение с ноември 2012 година. Спрямо съответния месец на 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.1%.

Прессъобщение: