Индекси на промишленото производство през април 2012 година

По предварителни данни през април 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.5% в сравнение с март 2012 година. Спрямо съответния месец на 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 0.3%.

Прессъобщение: