Индекси на промишленото производство през март 2012 година

По предварителни данни през март 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.0% в сравнение с февруари 2012 г. Спрямо съответния месец на 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.2%.

Прессъобщение: