Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, март 2012 година

Публикувано на: 27.04.2012 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2012 г. е с 0.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 4.6%. Общият индекс на цените на производител нараства с 0.8% спрямо предходния месец, а спрямо март 2011 г. е регистрирано увеличение с 3.4%.

Прессъобщение