Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, ноември 2011 година

Публикувано на: 30.12.2011 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2011 г. е с 0.6% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 5.9%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.0% спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2010 г. е регистрирано увеличение с 6.8%.

Прессъобщение