Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2011 година

Публикувано на: 30.09.2011 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2011 г. е с 1.0% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 6.6%. Общият индекс на цените на производител намалява с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо август 2010 г. е регистрирано увеличение със 7.0%.

Прессъобщение