Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, август 2010 година

Публикувано на: 30.09.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2010 г. е с 0.7% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 10.0%. Общият индекс на цени на производител нараства с 0.9% спрямо предходния месец, а спрямо август 2009 г. е отчетено увеличение с 11.0%.

Прессъобщение