Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, юли 2010 година

Публикувано на: 30.08.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2010 г. е с 2.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 9.0%. Общият индекс на цени на производител нараства с 0.6% спрямо предходния месец, а спрямо юли 2009 г. е отчетено увеличение с 10.2%.

Прессъобщение