Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, юни 2010 г.

Публикувано на: 30.07.2010 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2010 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.6%. Общият индекс на цените на производител намалява с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо юни 2009 е отчетено увеличение с 8.4%.

Прессъобщение