Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, февруари 2010 г.

Публикувано на: 30.03.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 2010 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 2.5%. Общият индекс на цени на производител остава на равнището на предходния месец, а спрямо февруари 2010 е отчетено увеличение с 4.1%.

Прессъобщение