Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, януари 2010 г.

Публикувано на: 26.02.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2010 г. е с 1.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 1.8%. Общият индекс на цени на производител през януари 2010 г. се увеличава с 1.8% спрямо предходния месец, а спрямо януари 2009 е отчетено увеличение с 3.0%.

Прессъобщение