Индекси на производство и оборот в промишлеността през декември 2009 г.

По предварителни данни през декември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 12.1% в сравнение с декември 2008 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 0.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 9.8% в сравнение с декември 2008 г., а в сравнение с предходния месец нараства с 5.8%.

Прессъобщение: