Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, ноември 2009 г.

Публикувано на: 30.12.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2009 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар намаляват с 5.3%. Общият индекс на цени на производител през ноември 2009 г. се увеличава с 0.5% спрямо предходния месец, спрямо ноември 2008 е отчетено намаление с 5.9%.

Прессъобщение