Индекси на продажбите и производството в промишлеността, ноември 2008 г.