Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, януари 2009 г.

Публикувано на: 27.02.2009 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2009 г. е с 1.0% под равнището на предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 година нараства с 2.2%. Общият индекс на цените на производител през януари 2009 г. намалява е с 0.3% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо същия месец на 2008 година.

Прессъобщение