Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, март 2009 г.

Публикувано на: 29.04.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, спрямо съответния месец на предходната намалява с 1.1%. Общият индекс на цени на производител има увеличение с 0.2% в сравнение с предходния месец и с 5.5% намаление в сравнение с март 2008 година.

Прессъобщение