Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, май 2009 г.

Публикувано на: 29.06.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2009 г. е с 0.3% над равнището на април 2009 г., а в сравнение със съответния месец на 2008 година намалява с 3.2%. Общият индекс на цени на производител е с 0.7% над равнището на предходния месец, спрямо съответния месец на предходната година намалява с 6.7%.

Прессъобщение