Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, юли 2009 г.

Публикувано на: 28.08.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2009 г. намалява с 0.9% спрямо предходния месец и с 9% спрямо съответния месец на предходната година. Общият индекс на цени на производител е с 1.0% под равнището на предходния месец и с 10.6% под равнището на юли 2008 година.

Прессъобщение