Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, септември 2009 г.

Публикувано на: 29.10.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през септември 2009 г. е с 1.2% над равнището от предходния месец, спрямо съответния месец на преходната е отчетено намаление със 7.8%. Общият индекс на цени на производител през септември 2009 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец, спрямо септември 2009 намалява с 8.8%.

Прессъобщение