ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2001

   Население

   Домакинства и семейства

   Жилищен фонд