Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2018 година

По данни на Националния статистически институт през ноември 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. 

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през октомври 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2018 г. са 361 402 лв. и са се увеличили с 38.2% спрямо октомври 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.8 хил., от които 40.5 хил. са мъже, а 36.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 74.3 хил., като 39.4 хил. от тях са мъже, а 34.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 0.3% спрямо края на юни 2018 и към края на септември 2018 г. достигат 37.7 хиляди.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо второто тримесечие с 2.3% и е 839 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през септември 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през септември 2018 г. са 275 980 лв. и са намалели с 2.9% спрямо септември 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2018 г. е 11 и спрямо съответното тримесечие на 2017 г. намалява с 38.9%.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 2 975 кв. м, или с 2.4% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 27 жилищни сгради с 34 жилища в тях и с 5 805 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 39 други сгради с 9 543 кв. м РЗП.
През третото тримесечие на 2018 г. в област Сливен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 33 жилища в тях и с 4 877 кв. м обща застроена площ, и на 15 други сгради с 2 029 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2018 година

PDF файл

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през август 2018 г. в област Сливен е 9 483, като е намалял с 9.1% в сравнение с август 2017 година.
Приходите от нощувки в област Сливен през август 2018 г. са 331 424 лв. и са намалели с 6.1% спрямо август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Сливен са регистрирани 188 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 226, а на загиналите – 38 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Сливен – 102, съответно със 108 ранени и 23 загинали, следвана от община Нова Загора, където са регистрирани 61 ПТП, с 94 ранени и 11 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Твърдица – 10 на брой, с 9 ранени и 2 загинали.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през юли 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през юли 2018 г. са 326 162 лв. и са намалели с 13.8% спрямо юли 2017 година.