ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

През февруари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 000 легла, от които 21 хотели с 1 074 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 11 023, като от тях 7 078 са от български граждани, а 3 945 – от чужденци. Спрямо февруари 2018 г. нощувките бележат увеличение с 9.6%, като при гостите от страната увеличението е с 4.7%, а при чуждестранните туристи е с 19.9%. През февруари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.9% от всички нощувки на български граждани и 25.1% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

През януари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 963 легла, от които 20 хотели с 1 052 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8 512, като от тях 6 239 са от български граждани, а 2 273 – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките бележат намаление с 14.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 32.3%, а при гостите от страната с 4.7%. През януари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.3% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.4 хил., или 79.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5 %.

В сектора на услугите към края на декември 2018 г. работят 35.3 хил. (52.8%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.8% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.5 хил.) представляват 83.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2018 г. броят на наетите в сектор “Индустрия” намалява с 1.8 %…

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 922 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 11 113, като от тях 8 378 са от български граждани, а 2 735 – от чужденци. Спрямо декември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 18.7%, като при гостите от страната увеличението е с 26.2%, а при чуждестранните туристи се запазва техния брой. През декември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 56.8% от всички нощувки на български граждани и 26.8% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През ноември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 942 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 14 429, като от тях 11 074 са от български граждани, а 3 355 – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 8.2%, като при гостите от страната увеличението е с 21.1%, докато при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 19.9%. През ноември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.9% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан спад от 1.1 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, областта се нарежда на девето място в страната. Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 16 774, като от тях 12 076 са от български граждани, а 4 698 – от чужденци. Спрямо октомври 2017 г. нощувките бележат увеличение със 17.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 3.3%, а при гостите от страната с 24.5%. През октомври 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 58.3% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.2 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2017 г.) – намаляват също с 0.6%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.7 хил., или 79.9% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.1 %.

В сектора на услугите към края на септември 2018 г. работят 35.1 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (42.8%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.7 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на юни 2018 г. броят на наетите в сектор „Индустрия” се увеличава с 24 души.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 19 463, като от тях 11 535 са от български граждани, а 7 928 – от чужденци. Спрямо септември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 47.1%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 56.3%, а при гостите от страната с 41.4%. През септември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 62.3% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 17 295, като от тях 10 279 са от български граждани, а 7 016 – от чужденци. Спрямо август 2017 г. нощувките бележат увеличение с 63.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 67.9%, а при гостите от страната с 60.7%. През август 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.1% от всички нощувки на български граждани и 32.3% от тези на чужденци.