ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1092 лв., което е с 21.7% над нивото на 2017 година. (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2018 г. – 1093 лв. е над средната цена  на тази категория земи за страната (980 лв.) с 11.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

През април 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 073 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г., е 14 550, като от тях 10 778 са от български граждани, а 3 772 – от чужденци. Спрямо април 2018 г. нощувките бележат намаление с 10.0%, като при чуждестранните туристи намалението е с 31.9%, а при гостите от страната има леко увеличение с 1.4%. През април 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 30.8% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица се запазват почти без промяна, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2018 г.) – намаляват с 1.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 53.2 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.4 %.

В сектора на услугите към края на март 2019 г. работят 34.8 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (43.0%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.0% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА

През март 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 021 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 16 818, като от тях 11 145 са от български граждани, а 5 673 – от чужденци. Спрямо март 2018 г. нощувките бележат увеличение с 5.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 18.5%, а при гостите от страната се запазва техния брой. През март 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.5% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

През февруари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 000 легла, от които 21 хотели с 1 074 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 11 023, като от тях 7 078 са от български граждани, а 3 945 – от чужденци. Спрямо февруари 2018 г. нощувките бележат увеличение с 9.6%, като при гостите от страната увеличението е с 4.7%, а при чуждестранните туристи е с 19.9%. През февруари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.9% от всички нощувки на български граждани и 25.1% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

През януари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 963 легла, от които 20 хотели с 1 052 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8 512, като от тях 6 239 са от български граждани, а 2 273 – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките бележат намаление с 14.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 32.3%, а при гостите от страната с 4.7%. През януари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.3% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.4 хил., или 79.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5 %.

В сектора на услугите към края на декември 2018 г. работят 35.3 хил. (52.8%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.8% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.5 хил.) представляват 83.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2018 г. броят на наетите в сектор “Индустрия” намалява с 1.8 %…

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 922 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 11 113, като от тях 8 378 са от български граждани, а 2 735 – от чужденци. Спрямо декември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 18.7%, като при гостите от страната увеличението е с 26.2%, а при чуждестранните туристи се запазва техния брой. През декември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 56.8% от всички нощувки на български граждани и 26.8% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През ноември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 942 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 14 429, като от тях 11 074 са от български граждани, а 3 355 – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 8.2%, като при гостите от страната увеличението е с 21.1%, докато при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 19.9%. През ноември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.9% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.