Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017
Еврозона (променящ се състав) 101.31 100.46 100.84 101.65 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14r 102.24 102.31e
Еврозона (19 страни) 101.31 100.46 100.84 101.65 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14r 102.24 :
Еврозона (18 страни) 101.30 100.45 100.83 101.64 102.02 101.91 101.94 101.43 101.70 102.13 102.22 :
Европейски съюз (променящ се състав) 101.28 100.63 101.06 101.69 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34r 102.48 :
ЕС (28 държави) 101.28 100.63 101.06 101.69 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34r 102.48 :
Белгия 102.96 102.03 104.00 103.99 104.35 104.02 103.95 103.13 104.64 104.15 104.44 :
България 99.10 99.77 99.80 99.28 99.74 99.52 99.35 99.85 100.03 99.81 99.94 :
Чехия 101.5 102.3 102.7 102.7 102.8 103.0 103.0 103.4 103.2 103.1 103.6 :
Дания 100.1 100.0 100.7 100.8 101.1 101.0 100.8 101.8 101.4 101.5 101.6 :
Германия 101.8 101.0 101.7 101.8 101.8 101.6 101.8 102.2 102.4 102.4 102.3 :
Естония 101.34 101.61 103.08 103.46 104.06 104.41 104.55 105.36 105.80 105.56 105.16 :
Ирландия 99.4 98.9 99.4 100.0 100.4 100.2 100.3 100.4 100.8 100.2 100.1 :
Гърция 100.27 99.79 99.69 101.06 101.72 101.56 102.30 101.08 100.77 101.93 101.80 :
Испания 101.50 100.50 100.16 101.29 102.21 102.16 102.22 100.98 101.15 101.77 102.40 :
Франция 100.90 100.57 100.73 101.47 101.57 101.59 101.58 101.17 101.74 101.58 101.70 :
Хърватия 99.69 99.51 99.70 99.92 100.60 100.45 100.86 100.95 101.00 101.32 101.43 :
Италия 101.1 99.4 99.6 101.5 102.3 102.2 102.0 100.1 100.2 102.0 102.0 :
Кипър 98.73 97.92 97.99 98.83 99.78 99.92 100.19 100.24 101.22 100.45 99.84 :
Латвия 101.38 101.45 101.86 102.74 103.19 103.39 103.82 103.00 102.90 103.07 103.44 :
Литва 101.94 102.15 102.49 103.58 104.64 104.42 104.66 104.46 104.45 105.28 105.42 :
Люксембург 101.24 100.59 102.05 101.98 102.23 102.11 102.09 101.13 102.58 102.61 102.79 :
Унгария 101.46 101.87 102.22 102.21 102.63 102.79 102.85 102.92 102.95 103.01 103.34 :
Малта 99.55 98.47 98.87 99.78 102.35 103.39 104.44 104.57 105.00 104.05 103.33 :
Нидерландия 100.27 99.64 100.58 101.03 101.94 101.49 101.17 102.00 102.18 101.75 101.97 :
Австрия 102.55 101.91 102.13 102.94 103.27 103.21 103.06 102.47 102.46 103.90r 104.10 :
Полша 100.5 100.8 101.3 101.3 101.6 101.5 101.4 101.2 101.0 101.2 101.6 :
Португалия 100.74 100.05 99.85 101.86 103.35 103.08 102.53 101.89 102.12 103.15 103.64 :
Румъния 99.41 99.28 99.18 99.25 99.46 99.68 99.61 99.61 99.36 99.92 101.03 :
Словения 100.29 99.84 100.79 101.14 101.18 101.86 101.76 101.14 101.27 101.60 101.87 :
Словакия 99.75 100.02 100.55 100.42 100.56 100.82 100.82 100.87 100.88 101.05 101.40 :
Финландия 101.08 100.41 101.12 101.10 101.50 101.32 101.34 100.94 101.12 101.35 101.32 :
Швеция 102.28 101.50 102.25 102.25 102.84 102.89 103.00 103.59 103.37 103.51 103.40 :
Великобритания 101.9 101.4 102.1 102.5 102.9 103.3 103.3 103.2 103.8 104.1 104.2 :
Исландия 99.75 98.52 99.12 98.54 99.39 99.05 99.83 100.93 100.16 98.66 99.16 :
Норвегия 104.9 104.5 105.0 105.4 105.5 105.8 106.2 106.4 105.6 106.3 106.3 :
Швейцария 99.35 99.15 99.71 99.85 100.31 100.13 100.16 100.24 100.17 100.39 100.50 :
Сърбия 101.9d 103.2d 104.0d 104.3d 105.2d 104.8d 105.0d 104.6d 104.9d 104.9d 105.1d :
Турция 112.11d 114.87d 115.80d 116.98d 118.51d 119.04d 118.72d 118.89d 119.51d 120.29d 122.79d :
САЩ 100.73d 101.43d 101.79d 101.87d 102.22d 102.27d 102.29d 102.11d 102.42d 103.02d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 13.12.2017 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017
Еврозона (променящ се състав) 0.5 -0.8 0.4 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1e
Еврозона (19 страни) 0.5 -0.8 0.4 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 :
Еврозона (18 страни) 0.5 -0.8 0.4 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.5 -0.6 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 :
ЕС (28 държави) 0.5 -0.6 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 :
Белгия 0.5 -0.9 1.9 0.0 0.3 -0.3 -0.1 -0.8 1.5 -0.5 0.3 :
България 0.8 0.7 0.0 -0.5 0.5 -0.2 -0.2 0.5 0.2 -0.2 0.1 :
Чехия 0.3 0.8 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 -0.2 -0.1 0.5 :
Дания 0.1 -0.1 0.7 0.1 0.3 -0.1 -0.2 1.0 -0.4 0.1 0.1 :
Германия 1.0 -0.8 0.7 0.1 0.0 -0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 -0.1 :
Естония 0.3 0.3 1.4 0.4 0.6 0.3 0.1 0.8 0.4 -0.2 -0.4 :
Ирландия -0.1 -0.5 0.5 0.6 0.4 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.6 -0.1 :
Гърция 0.4 -0.5 -0.1 1.4 0.7 -0.2 0.7 -1.2 -0.3 1.2 -0.1 :
Испания 0.5 -1.0 -0.3 1.1 0.9 0.0 0.1 -1.2 0.2 0.6 0.6 :
Франция 0.3 -0.3 0.2 0.7 0.1 0.0 0.0 -0.4 0.6 -0.2 0.1 :
Хърватия 0.0 -0.2 0.2 0.2 0.7 -0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 :
Италия 0.4 -1.7 0.2 1.9 0.8 -0.1 -0.2 -1.9 0.1 1.8 0.0 :
Кипър 0.3 -0.8 0.1 0.9 1.0 0.1 0.3 0.0 1.0 -0.8 -0.6 :
Латвия 0.6 0.1 0.4 0.9 0.4 0.2 0.4 -0.8 -0.1 0.2 0.4 :
Литва 0.5 0.2 0.3 1.1 1.0 -0.2 0.2 -0.2 0.0 0.8 0.1 :
Люксембург 0.4 -0.6 1.5 -0.1 0.2 -0.1 0.0 -0.9 1.4 0.0 0.2 :
Унгария 0.4 0.4 0.3 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 :
Малта 0.1 -1.1 0.4 0.9 2.6 1.0 1.0 0.1 0.4 -0.9 -0.7 :
Нидерландия 0.2 -0.6 0.9 0.4 0.9 -0.4 -0.3 0.8 0.2 -0.4 0.2 :
Австрия 0.7 -0.6 0.2 0.8 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 1.4 0.2 :
Полша 0.5 0.3 0.5 0.0 0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.2 0.4 :
Португалия 0.0 -0.7 -0.2 2.0 1.5 -0.3 -0.5 -0.6 0.2 1.0 0.5 :
Румъния 0.3 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.3 0.6 1.1 :
Словения -0.4 -0.4 1.0 0.3 0.0 0.7 -0.1 -0.6 0.1 0.3 0.3 :
Словакия 0.1 0.3 0.5 -0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 :
Финландия 0.3 -0.7 0.7 0.0 0.4 -0.2 0.0 -0.4 0.2 0.2 0.0 :
Швеция 0.5 -0.8 0.7 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 -0.2 0.1 -0.1 :
Великобритания 0.5 -0.5 0.7 0.4 0.5 0.3 0.0 -0.1 0.6 0.3 0.1 :
Исландия 0.1 -1.2 0.6 -0.6 0.9 -0.3 0.8 1.1 -0.8 -1.5 0.5 :
Норвегия -0.6 -0.4 0.5 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 -0.8 0.7 0.0 :
Швейцария -0.1 -0.2 0.6 0.1 0.5 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.1 :
Сърбия -0.2d 1.3d 0.8d 0.3d 0.9d -0.4d 0.2d -0.4d 0.3d 0.0d 0.2d :
Турция 1.7d 2.5d 0.8d 1.0d 1.3d 0.4d -0.3d 0.1d 0.5d 0.7d 2.1d :
САЩ 0.0d 0.7d 0.4d 0.1d 0.3d 0.0d 0.0d -0.2d 0.3d 0.6d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 13.12.2017 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017
Еврозона (променящ се състав) 1.1 1.8 2.0 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5e
Еврозона (19 страни) 1.1 1.8 2.0 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 :
Еврозона (18 страни) 1.1 1.8 2.0 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 :
Европейски съюз (променящ се състав) 1.2 1.7 2.0 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 :
ЕС (28 държави) 1.2 1.7 2.0 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 :
Белгия 2.2 3.1 3.3 2.5 2.7 1.9 1.5 1.8 2.0 2.0 1.8 :
България -0.5 0.4 0.9 1.0 1.7 1.4 1.1 0.6 0.7 1.3 1.5 :
Чехия 2.1 2.3 2.6 2.6 2.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 :
Дания 0.3 0.7 0.9 0.9 1.0 0.7 0.4 1.5 1.5 1.6 1.4 :
Германия 1.7 1.9 2.2 1.5 2.0 1.4 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5 1.8e
Естония 2.4 2.8 3.4 3.0 3.6 3.5 3.1 3.9 4.2 3.9 4.0 :
Ирландия -0.2 0.2 0.3 0.6 0.7 0.0 -0.6 -0.2 0.4 0.2 0.5 :
Гърция 0.3 1.5 1.4 1.7 1.6 1.5 0.9 0.9 0.6 1.0 0.5 :
Испания 1.4 2.9 3.0 2.1 2.6 2.0 1.6 1.7 2.0 1.8 1.7 1.7e
Франция 0.8 1.6 1.4 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3e
Хърватия 0.7 0.9 1.4 1.1 1.4 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.6 :
Италия 0.5 1.0 1.6 1.4 2.0 1.6 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 1.1e
Кипър 0.1 0.7 1.4 1.5 2.1 0.9 0.9 -0.1 0.5 0.1 0.4 0.2e
Латвия 2.1 2.9 3.2 3.3 3.3 2.7 3.1 2.6 3.2 3.0 2.7 2.7e
Литва 2.0 2.5 3.2 3.2 3.5 3.2 3.5 4.1 4.6 4.6 4.2 4.1e
Люксембург 1.6 2.5 2.7 2.5 2.6 1.9 1.5 1.8 2.3 2.0 2.0 :
Унгария 1.8 2.4 2.9 2.7 2.3 2.1 2.0 2.2 2.7 2.5 2.2 :
Малта 1.0 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.6e
Нидерландия 0.7 1.6 1.7 0.6 1.4 0.7 1.0 1.5 1.5 1.4 1.3 :
Австрия 1.6 2.1 2.4 2.1 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.5r 2.3 :
Полша 0.9 1.4 1.9 1.8 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 :
Португалия 0.9 1.3 1.6 1.4 2.4 1.7 1.0 1.0 1.3 1.6 1.9 :
Румъния -0.1 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9 0.6 1.3 2.0 :
Словения 0.6 1.5 2.5 2.0 1.7 1.5 0.9 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4e
Словакия 0.2 0.8 1.2 1.0 0.8 1.1 1.0 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1e
Финландия 1.1 0.9 1.4 0.9 1.0 0.9 0.9 0.6 0.8 0.8 0.5 :
Швеция 1.7 1.5 1.9 1.4 2.0 1.8 1.8 2.3 2.2 2.2 1.7 :
Великобритания 1.6 1.8 2.3 2.3 2.7 2.9 2.6 2.6 2.9 3.0 3.0 :
Исландия -0.1 -0.6 -0.2 -1.4 -0.8 -2.5 -2.6 -1.9 -2.6 -2.7 -1.2 :
Норвегия 3.8 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 1.9 1.4 1.3 1.6 1.0 :
Швейцария -0.2 0.3 0.7 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8 0.8 :
Сърбия 1.7d 2.5d 3.4d 3.8d 4.3d 3.8d 3.9d 3.4d 2.6d 3.3d 2.8d :
Турция 8.5d 9.0d 9.9d 11.1d 11.8d 11.8d 11.2d 10.0d 10.7d 11.1d 11.7d :
САЩ 1.5d 2.1d 2.5d 2.0d 1.8d 1.4d 1.1d 1.2d 1.5d 1.9d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 13.12.2017 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017
Еврозона (променящ се състав) 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 :
Еврозона (19 страни) 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 :
Еврозона (18 страни) 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 :
ЕС (28 държави) 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 :
Белгия 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 :
България -1.3 -1.3 -1.1 -0.9 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 :
Чехия 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 :
Дания 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 :
Германия 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 :
Естония 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 :
Ирландия -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 :
Гърция 0.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 :
Испания -0.3 -0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 :
Франция 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 :
Хърватия -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.1 :
Италия -0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 :
Кипър -1.2 -1.1 -0.8 -0.5 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 :
Латвия 0.1 0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 :
Литва 0.7 0.8 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 :
Люксембург 0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 :
Унгария 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 :
Малта 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 :
Нидерландия 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 :
Австрия 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 :
Полша -0.2 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 :
Португалия 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 :
Румъния -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 :
Словения -0.2 0.0 0.3 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 :
Словакия -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 :
Финландия 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 :
Швеция 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 :
Великобритания 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 :
Исландия 0.8 0.6 0.6 0.4 0.3 0.0 -0.4 -0.6 -0.9 -1.2 -1.3 :
Норвегия 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 :
Швейцария -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 :
Сърбия 1.3d 1.3d 1.4d 1.7d 1.9d 2.2d 2.5d 2.7d 2.8d 3.0d 3.1d :
Турция 7.7d 7.6d 7.7d 8.1d 8.5d 8.9d 9.3d 9.4d 9.7d 10.0d 10.3d :
САЩ 0.5d 0.7d 0.8d 1.0d 1.1d 1.2d 1.3d 1.4d 1.5d 1.6d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 13.12.2017 12:03

Диаграма


Страници