Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03
Еврозона (променящ се състав) 103.32 103.97 104.09 103.85 104.01 104.42 104.68 104.10 104.05 102.97 103.30 104.35
Еврозона (19 страни) 103.32 103.97 104.09 103.85 104.01 104.42 104.68 104.10 104.05 102.97 103.30 104.35
Еврозона (18 страни) 103.31 103.96 104.07 103.84 104.00 104.41 104.66 104.08 104.04 102.95 103.27 104.33
Европейски съюз (променящ се състав) 103.60 104.16 104.28 104.12 104.32 104.66 104.91 104.51 104.50 103.64 104.02 104.87
ЕС (28 държави) 103.60 104.16 104.28 104.12 104.32 104.66 104.91 104.51 104.50 103.64 104.02 104.87
Белгия 106.01 106.38 106.68 105.93 107.41 107.10 107.80 107.63 107.39 105.69 107.62 107.86
България 101.45 101.84 102.34 103.41 103.75 103.39 103.55 103.25 103.21 103.43 103.73 103.95
Чехия 104.6 105.1 105.5 105.7 105.7 105.3 105.7 105.4 105.4 106.5 106.8 107.0
Дания 101.8 102.0 101.9 102.7 102.2 102.0 102.3 102.0 101.6 101.8 102.3 102.4
Германия 103.2 104.3 104.4 105.2 105.2 105.3 105.4 104.2 104.4 103.4 103.9 104.4
Естония 107.04 107.61 108.65 108.87 109.55 109.26 109.86 108.97 108.64 108.18 108.38 108.83
Ирландия 100.3 100.9 101.0 101.4 101.7 101.4 101.2 100.8 100.7 100.0 100.8 101.6
Гърция 102.23 102.33 103.29 101.87 101.66 103.08 103.59 101.96 101.88 100.54 100.86 102.32
Испания 103.36 104.32 104.56 103.31 103.41 104.06 104.77 104.52 104.00 102.26 102.47 103.90
Франция 103.43 103.92 103.93 103.80 104.35 104.12 104.24 104.00 104.10 103.52 103.64 104.55
Хърватия 102.00 102.27 103.06 103.20 103.16 102.96 103.12 102.60 101.96 101.32 101.41 102.20
Италия 102.9 103.2 103.4 102.0 101.8 103.5 103.7 103.4 103.3 101.5 101.2 103.5
Кипър 99.51 100.87 101.92 101.67 102.91 102.11 101.78 100.25 99.31 98.53 98.36 99.49
Латвия 105.35 105.83 106.59 105.75 105.78 106.44 106.75 106.57 106.21 106.53 106.64 107.85
Литва 106.92 107.42 107.33 106.82 106.37 107.85 108.42 108.22 107.68 107.60 107.86 108.88
Люксембург 103.60 104.22 104.53 103.63 105.06 105.38 105.64 105.47 104.78 103.58 105.31 105.63
Унгария 105.06 105.75 106.11 106.44 106.49 106.82 107.35 106.98 106.58 106.88 107.47 108.23
Малта 103.77 105.19 106.57 106.81 107.56 106.69 105.45 102.35 102.13 100.58 101.50 102.47
Нидерландия 102.99 103.41 102.85 103.96 104.09 103.36 103.89 103.37 103.35 103.13 104.44 104.98
Австрия 105.29 105.40 105.46 104.83 104.82 106.11 106.62 106.64 106.74 105.62 105.61 106.81
Полша 102.5 102.7 102.8 102.6 102.4 102.7 103.1 103.1 103.1 103.0 103.3 103.7
Португалия 103.68 104.55 104.57 104.16 103.46 105.03 104.49 103.43 103.02 101.73 101.45 103.53
Румъния 103.69 104.28 104.33 103.94 104.02 104.62 105.26 104.96 105.06 105.98 107.00 107.58
Словения 103.07 104.12 104.15 103.27 103.29 103.84 104.21 104.31 103.68 102.78 103.50 104.23
Словакия 103.56 103.57 103.70 103.53 103.77 103.81 103.90 103.76 103.61 104.86 105.09 105.78
Финландия 102.32 102.37 102.55 102.36 102.51 102.78 103.05 103.13 102.93 102.48 103.04 103.15
Швеция 104.66 104.95 105.21 105.82 105.53 106.05 105.89 105.77 106.29 105.13 105.88 106.10
Великобритания 105.4 105.8 105.8 105.8 106.5 106.6 106.7 107.0 107.1 106.3 106.8 :
Исландия 98.70 99.03 101.25 102.80 102.31 99.87 100.08 98.84 100.68 99.66 99.10 100.13
Норвегия 108.2 108.2 109.1 110.1 109.7 110.3 110.1 110.7 110.7 110.0 111.0 111.1
Швейцария 100.76 101.15 101.11 101.47 101.46 101.47 101.65 101.24 101.24 100.63 100.92 101.23
North Macedonia 103.84d 105.59d 105.49d 105.08d 105.48d 105.33d 105.62d 105.09d 104.82d 104.78d 105.07d 105.73d
Сърбия 106.3d 107.1d 107.6d 107.1d 107.6d 107.1d 107.5d 107.0d 107.1d 107.4d 108.1d 108.6d
Турция 131.37d 133.50d 136.99d 137.74d 140.91d 149.79d 153.79d 151.57d 150.96d 152.57d 152.81d :
САЩ 104.44d 104.94d 105.08d 105.00d 104.97d 105.04d 105.17d 104.60d 104.08d 104.26d 104.75d 105.45d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 21.04.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03
Еврозона (променящ се състав) 0.4 0.6 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.2 -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0
Еврозона (19 страни) 0.4 0.6 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.2 -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0
Еврозона (18 страни) 0.4 0.6 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.2 -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0
Европейски съюз (променящ се състав) 0.4 0.5 0.1 -0.2 0.2 0.3 0.2 -0.4 0.0 -0.8 0.4 0.8
ЕС (28 държави) 0.4 0.5 0.1 -0.2 0.2 0.3 0.2 -0.4 0.0 -0.8 0.4 0.8
Белгия 0.4 0.3 0.3 -0.7 1.4 -0.3 0.7 -0.2 -0.2 -1.6 1.8 0.2
България 0.3 0.4 0.5 1.0 0.3 -0.3 0.2 -0.3 0.0 0.2 0.3 0.2
Чехия 0.3 0.5 0.4 0.2 0.0 -0.4 0.4 -0.3 0.0 1.0 0.3 0.2
Дания 0.6 0.2 -0.1 0.8 -0.5 -0.2 0.3 -0.3 -0.4 0.2 0.5 0.1
Германия 0.2 1.1 0.1 0.8 0.0 0.1 0.1 -1.1 0.2 -1.0 0.5 0.5
Естония 0.6 0.5 1.0 0.2 0.6 -0.3 0.5 -0.8 -0.3 -0.4 0.2 0.4
Ирландия -0.2 0.6 0.1 0.4 0.3 -0.3 -0.2 -0.4 -0.1 -0.7 0.8 0.8
Гърция 1.0 0.1 0.9 -1.4 -0.2 1.4 0.5 -1.6 -0.1 -1.3 0.3 1.4
Испания 0.8 0.9 0.2 -1.2 0.1 0.6 0.7 -0.2 -0.5 -1.7 0.2 1.4
Франция 0.2 0.5 0.0 -0.1 0.5 -0.2 0.1 -0.2 0.1 -0.6 0.1 0.9
Хърватия 0.9 0.3 0.8 0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.5 -0.6 -0.6 0.1 0.8
Италия 0.5 0.3 0.2 -1.4 -0.2 1.7 0.2 -0.3 -0.1 -1.7 -0.3 2.3
Кипър 1.1 1.4 1.0 -0.2 1.2 -0.8 -0.3 -1.5 -0.9 -0.8 -0.2 1.1
Латвия 0.3 0.5 0.7 -0.8 0.0 0.6 0.3 -0.2 -0.3 0.3 0.1 1.1
Литва 0.7 0.5 -0.1 -0.5 -0.4 1.4 0.5 -0.2 -0.5 -0.1 0.2 0.9
Люксембург 0.4 0.6 0.3 -0.9 1.4 0.3 0.2 -0.2 -0.7 -1.1 1.7 0.3
Унгария 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 -0.3 -0.4 0.3 0.6 0.7
Малта 2.6 1.4 1.3 0.2 0.7 -0.8 -1.2 -2.9 -0.2 -1.5 0.9 1.0
Нидерландия 0.9 0.4 -0.5 1.1 0.1 -0.7 0.5 -0.5 0.0 -0.2 1.3 0.5
Австрия 0.2 0.1 0.1 -0.6 0.0 1.2 0.5 0.0 0.1 -1.0 0.0 1.1
Полша 0.5 0.2 0.1 -0.2 -0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.4
Португалия 1.0 0.8 0.0 -0.4 -0.7 1.5 -0.5 -1.0 -0.4 -1.3 -0.3 2.1
Румъния 0.4 0.6 0.0 -0.4 0.1 0.6 0.6 -0.3 0.1 0.9 1.0 0.5
Словения 0.4 1.0 0.0 -0.8 0.0 0.5 0.4 0.1 -0.6 -0.9 0.7 0.7
Словакия 0.6 0.0 0.1 -0.2 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.1 1.2 0.2 0.7
Финландия 0.3 0.0 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.1
Швеция 0.4 0.3 0.2 0.6 -0.3 0.5 -0.2 -0.1 0.5 -1.1 0.7 0.2
Великобритания 0.4 0.4 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.2 0.2 -0.8 0.5 :
Исландия -0.1 0.3 2.2 1.5 -0.5 -2.4 0.2 -1.2 1.9 -1.0 -0.6 1.0
Норвегия 0.5 0.0 0.8 0.9 -0.4 0.5 -0.2 0.5 0.0 -0.6 0.9 0.1
Швейцария 0.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 -0.4 0.0 -0.6 0.3 0.3
North Macedonia 0.4d 1.7d -0.1d -0.4d 0.4d -0.1d 0.3d -0.5d -0.3d 0.0d 0.3d 0.6d
Сърбия 0.5d 0.8d 0.5d -0.5d 0.5d -0.5d 0.4d -0.5d 0.1d 0.3d 0.7d 0.5d
Турция 1.9d 1.6d 2.6d 0.5d 2.3d 6.3d 2.7d -1.4d -0.4d 1.1d 0.2d :
САЩ 0.4d 0.5d 0.1d -0.1d 0.0d 0.1d 0.1d -0.5d -0.5d 0.2d 0.5d 0.7d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 21.04.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03
Еврозона (променящ се състав) 1.2 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4
Еврозона (19 страни) 1.2 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4
Еврозона (18 страни) 1.2 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4
Европейски съюз (променящ се състав) 1.5 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.0 1.6 1.5 1.6 1.6
ЕС (28 държави) 1.5 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.0 1.6 1.5 1.6 1.6
Белгия 1.6 2.3 2.6 2.7 2.6 2.8 3.2 2.9 2.2 1.8 2.0 2.2
България 1.7 2.3 3.0 3.6 3.7 3.6 3.6 3.0 2.3 2.3 2.4 2.8
Чехия 1.8 2.0 2.4 2.2 2.4 2.1 2.0 1.6 1.6 2.0 2.4 2.6
Дания 0.7 1.0 1.1 0.9 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 1.2 1.1 1.2
Германия 1.3 2.5 2.1 2.2 2.1 2.2 2.6 2.2 1.7 1.7 1.7 1.4
Естония 2.9 3.1 3.9 3.3 3.5 3.5 4.5 3.2 3.3 2.8 1.9 2.2
Ирландия -0.1 0.7 0.7 1.0 0.9 1.2 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 1.1
Гърция 0.5 0.8 1.0 0.8 0.9 1.1 1.8 1.1 0.6 0.5 0.8 1.0
Испания 1.1 2.1 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 1.7 1.2 1.0 1.1 1.3
Франция 1.8 2.3 2.3 2.6 2.6 2.5 2.5 2.2 1.9 1.4 1.6 1.3
Хърватия 1.4 1.8 2.2 2.2 2.1 1.6 1.7 1.3 1.0 0.6 0.8 1.1
Италия 0.6 1.0 1.4 1.9 1.6 1.5 1.7 1.6 1.2 0.9 1.1 1.1
Кипър -0.3 1.0 1.7 1.4 1.7 1.7 1.9 1.6 1.0 2.1 0.8 1.1
Латвия 2.1 2.4 2.7 2.7 2.8 3.3 3.2 2.9 2.5 2.9 2.8 2.7
Литва 2.2 2.9 2.6 2.3 1.8 2.4 2.8 2.4 1.8 1.6 2.0 2.6
Люксембург 1.3 2.1 2.4 2.5 2.4 2.7 2.8 2.6 1.9 1.6 2.1 2.4
Унгария 2.4 2.9 3.2 3.4 3.4 3.7 3.9 3.2 2.8 2.8 3.2 3.8
Малта 1.4 1.7 2.0 2.1 2.4 2.5 2.1 1.4 1.2 1.0 1.3 1.3
Нидерландия 1.0 1.9 1.7 1.9 1.9 1.6 1.9 1.8 1.8 2.0 2.6 2.9
Австрия 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3 2.1 2.4 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7
Полша 0.9 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.1 0.9 0.6 1.3 1.7
Португалия 0.3 1.4 2.0 2.2 1.3 1.8 0.8 0.9 0.6 0.6 0.9 0.8
Румъния 4.3 4.6 4.7 4.3 4.7 4.7 4.2 3.2 3.0 3.2 4.0 4.2
Словения 1.9 2.2 2.3 2.1 2.0 2.2 2.3 2.1 1.4 1.2 1.3 1.6
Словакия 3.0 2.7 2.9 2.6 2.9 2.7 2.5 2.0 1.9 2.2 2.3 2.7
Финландия 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1
Швеция 1.8 2.0 2.1 2.2 2.1 2.5 2.4 2.1 2.2 2.0 1.9 1.8
Великобритания 2.4 2.4 2.4 2.5 2.7 2.4 2.4 2.3 2.1 1.8 1.9 :
Исландия -0.7 0.0 1.4 1.9 2.1 1.2 0.9 1.5 2.0 1.8 1.0 1.3
Норвегия 2.6 2.3 2.7 3.5 3.9 3.8 3.6 3.8 3.9 3.6 3.4 3.2
Швейцария 0.4 1.0 0.9 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7
North Macedonia 2.3d 2.7d 2.0d 2.3d 2.3d 2.1d 2.3d 1.9d 1.6d 1.8d 1.8d 2.2d
Сърбия 1.0d 2.2d 2.5d 2.4d 2.6d 2.1d 2.3d 1.9d 2.0d 2.0d 2.3d 2.6d
Турция 10.9d 12.1d 15.4d 15.9d 17.9d 24.5d 25.2d 21.6d 20.3d 20.4d 19.7d :
САЩ 2.2d 2.6d 2.7d 2.8d 2.5d 2.0d 2.3d 1.9d 1.5d 1.0d 1.0d 1.4d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 21.04.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03
Еврозона (променящ се състав) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Еврозона (19 страни) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Еврозона (18 страни) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Европейски съюз (променящ се състав) 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
ЕС (28 държави) 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Белгия 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
България 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9
Чехия 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1
Дания 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
Германия 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
Естония 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2
Ирландия 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Гърция 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Испания 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7
Франция 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1
Хърватия 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Италия 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
Кипър 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3
Латвия 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7
Литва 3.6 3.6 3.5 3.4 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3
Люксембург 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2
Унгария 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2
Малта 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Нидерландия 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9
Австрия 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
Полша 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2
Португалия 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Румъния 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1
Словения 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
Словакия 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Финландия 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
Швеция 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1
Великобритания 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 :
Исландия -1.6 -1.4 -1.0 -0.7 -0.3 0.0 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2
Норвегия 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.3
Швейцария 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
North Macedonia 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d 2.5d 2.4d 2.3d 2.2d 2.1d 2.1d
Сърбия 2.6d 2.5d 2.4d 2.3d 2.3d 2.2d 2.2d 2.1d 2.0d 2.0d 2.1d 2.2d
Турция 11.1d 11.1d 11.5d 12.0d 12.6d 13.7d 14.9d 15.6d 16.3d 17.2d 17.9d :
САЩ 1.7d 1.8d 1.9d 2.1d 2.2d 2.2d 2.2d 2.2d 2.2d 2.1d 2.0d 2.0d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 21.04.2019 12:03

ДиаграмаСтраници