Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02
Еврозона (променящ се състав) 101.65 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.78r 101.98
Еврозона (19 страни) 101.65 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.78r 101.98
Еврозона (18 страни) 101.64 102.02 101.91 101.94 101.43 101.70 102.13 102.22 102.29 102.67 101.76 101.96
Европейски съюз (променящ се състав) 101.69 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 102.27 102.42
ЕС (28 държави) 101.69 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 102.27 102.42
Белгия 103.99 104.35 104.02 103.95 103.13 104.64 104.15 104.44 104.61 105.08 103.82 105.53
България 99.28 99.74 99.52 99.35 99.85 100.03 99.81 99.94 100.21 100.88 101.08r 101.31
Чехия 102.7 102.8 103.0 103.0 103.4 103.2 103.1 103.6 103.7 103.7 104.4 104.3
Дания 100.8 101.1 101.0 100.8 101.8 101.4 101.5 101.6 101.3 100.9 100.6 101.2
Германия 101.8 101.8 101.6 101.8 102.2 102.4 102.4 102.3 102.6 103.4 102.4 102.9
Естония 103.46 104.06 104.41 104.55 105.36 105.80 105.56 105.16 105.56 105.15 105.28 106.37
Ирландия 100.0 100.4 100.2 100.3 100.4 100.8 100.2 100.1 100.0 99.9 99.2 100.1
Гърция 101.06 101.72 101.56 102.30 101.08 100.77 101.93 101.80 100.90 101.24 100.00 100.09
Испания 101.29 102.21 102.16 102.22 100.98 101.15 101.77 102.40 102.73 102.74 101.22 101.37
Франция 101.47 101.57 101.59 101.58 101.17 101.74 101.58 101.70 101.80 102.16 102.06 102.05
Хърватия 99.92 100.60 100.45 100.86 100.95 101.00 101.32 101.43 101.29 100.95 100.75 100.62
Италия 101.5 102.3 102.2 102.0 100.1 100.2 102.0 102.0 101.8 102.1 100.6 100.1
Кипър 98.83 99.78 99.92 100.19 100.24 101.22 100.45 99.84 98.66 98.32 96.47 97.58
Латвия 102.74 103.19 103.39 103.82 103.00 102.90 103.07 103.44 103.54 103.57 103.49 103.72
Литва 103.58 104.64 104.42 104.66 104.46 104.45 105.28 105.42 105.69 105.82 105.87 105.73
Люксембург 101.98 102.23 102.11 102.09 101.13 102.58 102.61 102.79 102.80 102.83 101.90 103.14
Унгария 102.21 102.63 102.79 102.85 102.92 102.95 103.01 103.34 103.66 103.68 104.01 104.18
Малта 99.78 102.35 103.39 104.44 104.57 105.00 104.05 103.33 100.97 100.88 99.63 100.19
Нидерландия 101.03 101.94 101.49 101.17 102.00 102.18 101.75 101.97 101.57 101.49 101.12 101.84
Австрия 102.94 103.27 103.21 103.06 102.47 102.46 103.90 104.12 104.27 104.94 103.86r 104.12
Полша 101.3 101.6 101.5 101.4 101.2 101.0 101.2 101.6 102.0 102.2 102.4 102.0
Португалия 101.86 103.35 103.08 102.53 101.89 102.12 103.15 103.64 102.53 102.37 101.15 100.51
Румъния 99.25 99.46 99.68 99.61 99.61 99.36 99.92 101.03 101.68 101.98 102.66 102.91
Словения 101.14 101.18 101.86 101.76 101.14 101.27 101.60 101.87 102.14 102.21 101.56 102.22
Словакия 100.42 100.56 100.82 100.82 100.87 100.88 101.05 101.40 101.73 101.71 102.59 102.75
Финландия 101.10 101.50 101.32 101.34 100.94 101.12 101.35 101.32 101.67 101.59 101.26 101.74
Швеция 102.25 102.84 102.89 103.00 103.59 103.37 103.51 103.40 103.63 104.05 103.10 103.93
Великобритания 102.5 102.9 103.3 103.3 103.2 103.8 104.1 104.2 104.6 104.9 104.4 :
Исландия 98.54 99.39 99.05 99.83 100.93 100.16 98.66 99.16 97.41 98.73 97.86 98.09
Норвегия 105.4 105.5 105.8 106.2 106.4 105.6 106.3 106.3 106.6 106.5 106.2 107.4
Швейцария 99.85 100.31 100.13 100.16 100.24 100.17 100.39 100.50 100.22 100.45 99.95 100.24
Сърбия 104.3d 105.2d 104.8d 105.0d 104.6d 104.9d 104.9d 105.1d 105.0d 105.0d 105.3d 105.7d
Турция 116.98d 118.51d 119.04d 118.72d 118.89d 119.51d 120.29d 122.79d 124.62d 125.48d 126.76d :
САЩ 101.87d 102.22d 102.27d 102.29d 102.11d 102.42d 103.02d 102.78d 102.68d 102.54d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.03.2018 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02
Еврозона (променящ се състав) 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2
Еврозона (19 страни) 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2
Еврозона (18 страни) 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2
Европейски съюз (променящ се състав) 0.6 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.7 0.1
ЕС (28 държави) 0.6 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.7 0.1
Белгия 0.0 0.3 -0.3 -0.1 -0.8 1.5 -0.5 0.3 0.2 0.4 -1.2 1.6
България -0.5 0.5 -0.2 -0.2 0.5 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.7 0.2 0.2
Чехия 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 -0.2 -0.1 0.5 0.1 0.0 0.7 -0.1
Дания 0.1 0.3 -0.1 -0.2 1.0 -0.4 0.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.3 0.6
Германия 0.1 0.0 -0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.8 -1.0 0.5
Естония 0.4 0.6 0.3 0.1 0.8 0.4 -0.2 -0.4 0.4 -0.4 0.1 1.0
Ирландия 0.6 0.4 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 0.9
Гърция 1.4 0.7 -0.2 0.7 -1.2 -0.3 1.2 -0.1 -0.9 0.3 -1.2 0.1
Испания 1.1 0.9 0.0 0.1 -1.2 0.2 0.6 0.6 0.3 0.0 -1.5 0.1
Франция 0.7 0.1 0.0 0.0 -0.4 0.6 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.1 0.0
Хърватия 0.2 0.7 -0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1
Италия 1.9 0.8 -0.1 -0.2 -1.9 0.1 1.8 0.0 -0.2 0.3 -1.5 -0.5
Кипър 0.9 1.0 0.1 0.3 0.0 1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -0.3 -1.9 1.2
Латвия 0.9 0.4 0.2 0.4 -0.8 -0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 -0.1 0.2
Литва 1.1 1.0 -0.2 0.2 -0.2 0.0 0.8 0.1 0.3 0.1 0.0 -0.1
Люксембург -0.1 0.2 -0.1 0.0 -0.9 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9 1.2
Унгария 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.3 0.2
Малта 0.9 2.6 1.0 1.0 0.1 0.4 -0.9 -0.7 -2.3 -0.1 -1.2 0.6
Нидерландия 0.4 0.9 -0.4 -0.3 0.8 0.2 -0.4 0.2 -0.4 -0.1 -0.4 0.7
Австрия 0.8 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 1.4 0.2 0.1 0.6 -1.0 0.3
Полша 0.0 0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 -0.4
Португалия 2.0 1.5 -0.3 -0.5 -0.6 0.2 1.0 0.5 -1.1 -0.2 -1.2 -0.6
Румъния 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.3 0.6 1.1 0.6 0.3 0.7 0.2
Словения 0.3 0.0 0.7 -0.1 -0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.6 0.6
Словакия -0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.9 0.2
Финландия 0.0 0.4 -0.2 0.0 -0.4 0.2 0.2 0.0 0.3 -0.1 -0.3 0.5
Швеция 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.2 0.4 -0.9 0.8
Великобритания 0.4 0.5 0.3 0.0 -0.1 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.5 :
Исландия -0.6 0.9 -0.3 0.8 1.1 -0.8 -1.5 0.5 -1.8 1.4 -0.9 0.2
Норвегия 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 -0.8 0.7 0.0 0.3 -0.1 -0.3 1.1
Швейцария 0.1 0.5 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.1 -0.3 0.2 -0.5 0.3
Сърбия 0.3d 0.9d -0.4d 0.2d -0.4d 0.3d 0.0d 0.2d -0.1d 0.0d 0.3d 0.4d
Турция 1.0d 1.3d 0.4d -0.3d 0.1d 0.5d 0.7d 2.1d 1.5d 0.7d 1.0d :
САЩ 0.1d 0.3d 0.0d 0.0d -0.2d 0.3d 0.6d -0.2d -0.1d -0.1d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.03.2018 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02
Еврозона (променящ се състав) 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1
Еврозона (19 страни) 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1
Еврозона (18 страни) 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1
Европейски съюз (променящ се състав) 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.3
ЕС (28 държави) 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.3
Белгия 2.5 2.7 1.9 1.5 1.8 2.0 2.0 1.8 2.1 2.1 1.8 1.5
България 1.0 1.7 1.4 1.1 0.6 0.7 1.3 1.5 1.9 1.8 1.3 1.5
Чехия 2.6 2.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 2.5 2.2 2.1 1.6
Дания 0.9 1.0 0.7 0.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3 0.8 0.6 0.5
Германия 1.5 2.0 1.4 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5 1.8 1.6 1.4 1.2
Естония 3.0 3.6 3.5 3.1 3.9 4.2 3.9 4.0 4.5 3.8 3.6 3.2
Ирландия 0.6 0.7 0.0 -0.6 -0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.7
Гърция 1.7 1.6 1.5 0.9 0.9 0.6 1.0 0.5 1.1 1.0 0.2 0.4
Испания 2.1 2.6 2.0 1.6 1.7 2.0 1.8 1.7 1.8 1.2 0.7 1.2
Франция 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.3
Хърватия 1.1 1.4 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.3 1.2 0.9
Италия 1.4 2.0 1.6 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.2 0.5
Кипър 1.5 2.1 0.9 0.9 -0.1 0.5 0.1 0.4 0.2 -0.4 -1.5 -0.4
Латвия 3.3 3.3 2.7 3.1 2.6 3.2 3.0 2.7 2.7 2.2 2.0 1.8
Литва 3.2 3.5 3.2 3.5 4.1 4.6 4.6 4.2 4.2 3.8 3.6 3.2
Люксембург 2.5 2.6 1.9 1.5 1.8 2.3 2.0 2.0 2.0 1.6 1.3 1.1
Унгария 2.7 2.3 2.1 2.0 2.2 2.7 2.5 2.2 2.6 2.2 2.1 1.9
Малта 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3 1.2 1.3
Нидерландия 0.6 1.4 0.7 1.0 1.5 1.5 1.4 1.3 1.5 1.2 1.5 1.3
Австрия 2.1 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 1.9
Полша 1.8 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 2.0 1.7 1.6 0.7
Португалия 1.4 2.4 1.7 1.0 1.0 1.3 1.6 1.9 1.8 1.6 1.1 0.7
Румъния 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9 0.6 1.3 2.0 2.6 2.6 3.4 3.8
Словения 2.0 1.7 1.5 0.9 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.9 1.7 1.4
Словакия 1.0 0.8 1.1 1.0 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1 2.0 2.6 2.2
Финландия 0.9 1.0 0.9 0.9 0.6 0.8 0.8 0.5 0.9 0.5 0.8 0.6
Швеция 1.4 2.0 1.8 1.8 2.3 2.2 2.2 1.7 1.9 1.7 1.6 1.6
Великобритания 2.3 2.7 2.9 2.6 2.6 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 :
Исландия -1.4 -0.8 -2.5 -2.6 -1.9 -2.6 -2.7 -1.2 -2.2 -1.0 -0.7 -1.0
Норвегия 2.5 2.3 2.2 1.9 1.4 1.3 1.6 1.0 1.0 1.5 1.6 2.3
Швейцария 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 0.5
Сърбия 3.8d 4.3d 3.8d 3.9d 3.4d 2.6d 3.3d 2.8d 2.8d 3.0d 2.0d 1.6d
Турция 11.1d 11.8d 11.8d 11.2d 10.0d 10.7d 11.1d 11.7d 13.0d 11.9d 10.4d :
САЩ 2.0d 1.8d 1.4d 1.1d 1.2d 1.5d 1.9d 1.7d 1.9d 1.8d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.03.2018 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02
Еврозона (променящ се състав) 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
Еврозона (19 страни) 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
Еврозона (18 страни) 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
Европейски съюз (променящ се състав) 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
ЕС (28 държави) 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
Белгия 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0
България -0.9 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3
Чехия 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Дания 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0
Германия 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6
Естония 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.7 3.7
Ирландия -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Гърция 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9
Испания 0.5 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.9 1.7
Франция 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
Хърватия -0.2 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
Италия 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
Кипър -0.5 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3
Латвия 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7
Литва 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.6 3.7 3.8 3.8
Люксембург 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9
Унгария 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3
Малта 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3
Нидерландия 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
Австрия 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2
Полша 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5
Португалия 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5
Румъния -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6
Словения 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5
Словакия -0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6
Финландия 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Швеция 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8
Великобритания 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 :
Исландия 0.4 0.3 0.0 -0.4 -0.6 -0.9 -1.2 -1.3 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7
Норвегия 3.7 3.6 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7
Швейцария -0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
Сърбия 1.7d 1.9d 2.2d 2.5d 2.7d 2.8d 3.0d 3.1d 3.2d 3.3d 3.3d 3.1d
Турция 8.1d 8.5d 8.9d 9.3d 9.4d 9.7d 10.0d 10.3d 10.8d 11.1d 11.2d :
САЩ 1.0d 1.1d 1.2d 1.3d 1.4d 1.5d 1.6d 1.6d 1.7d 1.7d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.03.2018 12:03

Диаграма


Страници