Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области


Динамичен ред: Zdr_2.1.2_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2016 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Статистически райони Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 345 51 816
  в това число:
  Многопрофилни болници 181 36 083
  Специализирани болници 140 13 506
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 029 1 163
  Диагностично-консултативни центрове 112 272
  Медицински центрове 702 825
  Дентални центрове 50 13
  Медико-дентални центрове 50 53
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 115 -
  Други лечебни и здравни заведения 140 2 193
Северозападен Лечебни заведения за болнична помощ 39 5 582
  в това число:
  Многопрофилни болници 27 4 424
  Специализирани болници 9 948
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 188 66
  Диагностично-консултативни центрове 10 26
  Медицински центрове 67 40
  Дентални центрове 3 0
  Медико-дентални центрове 4 0
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 104 -
  Други лечебни и здравни заведения 19 312
Северен централен Лечебни заведения за болнична помощ 34 5 151
  в това число:
  Многопрофилни болници 17 3 343
  Специализирани болници 12 1 276
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 228 93
  Диагностично-консултативни центрове 11 43
  Медицински центрове 58 47
  Дентални центрове 4 2
  Медико-дентални центрове 1 1
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 154 -
  Други лечебни и здравни заведения 18 130
Североизточен Лечебни заведения за болнична помощ 31 4 713
  в това число:
  Многопрофилни болници 13 3 386
  Специализирани болници 16 1 060
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 271 190
  Диагностично-консултативни центрове 14 40
  Медицински центрове 99 150
  Дентални центрове 12 -
  Медико-дентални центрове 5 -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 141 -
  Други лечебни и здравни заведения 17 311
Югоизточен Лечебни заведения за болнична помощ 46 6 733
  в това число:
  Многопрофилни болници 24 4 244
  Специализирани болници 16 2 006
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 275 229
  Диагностично-консултативни центрове 14 40
  Медицински центрове 100 176
  Дентални центрове 4 2
  Медико-дентални центрове 2 11
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 155 -
  Други лечебни и здравни заведения 21 610
Югозападен Лечебни заведения за болнична помощ 103 14 634
  в това число:
  Многопрофилни болници 44 9 627
  Специализирани болници 56 4 822
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 676 300
  Диагностично-консултативни центрове 43 88
  Медицински центрове 253 168
  Дентални центрове 19 9
  Медико-дентални центрове 31 35
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 330 -
  Други лечебни и здравни заведения 43 628
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ 71 11 308
  в това число:
  Многопрофилни болници 44 8 560
  Специализирани болници 22 2 198
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 377 185
  Диагностично-консултативни центрове 20 35
  Медицински центрове 111 144
  Дентални центрове 8 0
  Медико-дентални центрове 7 6
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 231 -
  Други лечебни и здравни заведения 22 202

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони.
ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2016 Г. ПО ОБЛАСТИ
Области Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 345 51 816
  в това число:
  Многопрофилни болници 181 36 083
  Специализирани болници 140 13 506
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 029 1 163
  Диагностично-консултативни центрове 112 272
  Медицински центрове 702 825
  Дентални центрове 50 13
  Медико-дентални центрове 50 53
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 115 -
  Други лечебни и здравни заведения 140 2 193
Благоевград Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 604
  в това число:
  Многопрофилни болници 6 1 028
  Специализирани болници 5 496
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 73 39
  Диагностично-консултативни центрове - -
  Медицински центрове 26 21
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове 4 18
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 43 -
  Други лечебни и здравни заведения 4 23
Бургас Лечебни заведения за болнична помощ 20 2 584
  в това число:
  Многопрофилни болници 9 1 282
  Специализирани болници 8 1 004
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 92 144
  Диагностично-консултативни центрове 6 30
  Медицински центрове 39 102
  Дентални центрове 1 2
  Медико-дентални центрове 1 10
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 45 -
  Други лечебни и здравни заведения 6 202
Варна Лечебни заведения за болнична помощ 16 2 490
  в това число:
  Многопрофилни болници 5 1 826
  Специализирани болници 11 664
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 165 111
  Диагностично-консултативни центрове 10 12
  Медицински центрове 66 99
  Дентални центрове 11 0
  Медико-дентални центрове 4 0
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 74 -
  Други лечебни и здравни заведения 9 256
Велико Търново Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 458
  в това число:
  Многопрофилни болници 4 759
  Специализирани болници 5 423
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 62 37
  Диагностично-консултативни центрове 3 13
  Медицински центрове 24 24
  Дентални центрове 2 -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 33 -
  Други лечебни и здравни заведения 6 79
Видин Лечебни заведения за болнична помощ 2 365
  в това число:
  Многопрофилни болници 2 365
  Специализирани болници - -
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 25 6
  Диагностично-консултативни центрове - -
  Медицински центрове 8 6
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове 2 -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 40
Враца Лечебни заведения за болнична помощ 13 1 332
  в това число:
  Многопрофилни болници 6 827
  Специализирани болници 4 295
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 42 14
  Диагностично-консултативни центрове 1 5
  Медицински центрове 19 9
  Дентални центрове 1 -
  Медико-дентални центрове 1 -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 20 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 40
Габрово Лечебни заведения за болнична помощ 7 916
  в това число:
  Многопрофилни болници 4 553
  Специализирани болници 3 363
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 38 14
  Диагностично-консултативни центрове 3 10
  Медицински центрове 12 4
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 21
Добрич Лечебни заведения за болнична помощ 6 730
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 490
  Специализирани болници 2 150
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 34 24
  Диагностично-консултативни центрове 2 20
  Медицински центрове 10 4
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 22 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 30
Кърджали Лечебни заведения за болнична помощ 6 825
  в това число:
  Многопрофилни болници 5 555
  Специализирани болници 1 270
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 22 12
  Диагностично-консултативни центрове 1 2
  Медицински центрове 4 10
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
  Други лечебни и здравни заведения 6 130
Кюстендил Лечебни заведения за болнична помощ 5 1 011
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 655
  Специализирани болници 2 356
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 29 8
  Диагностично-консултативни центрове - -
  Медицински центрове 14 8
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 20
Ловеч Лечебни заведения за болнична помощ 7 1 036
  в това число:
  Многопрофилни болници 4 539
  Специализирани болници 3 497
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 0
  Диагностично-консултативни центрове 0 0
  Медицински центрове 7 -
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 29 -
  Други лечебни и здравни заведения 2 -
Монтана Лечебни заведения за болнична помощ 5 984
  в това число:
  Многопрофилни болници 4 864
  Специализирани болници 1 120
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 7
  Диагностично-консултативни центрове 1 5
  Медицински центрове 9 2
  Дентални центрове 1 -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
  Други лечебни и здравни заведения 4 -
Пазарджик Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 180
  в това число:
  Многопрофилни болници 9 1 714
  Специализирани болници 4 466
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 51 18
  Диагностично-консултативни центрове 6 9
  Медицински центрове 14 9
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 31 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 -
Перник Лечебни заведения за болнична помощ 4 477
  в това число:
  Многопрофилни болници 1 294
  Специализирани болници 3 183
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 29 6
  Диагностично-консултативни центрове 1 -
  Медицински центрове 10 5
  Дентални центрове 1 1
  Медико-дентални центрове 1 0
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
  Други лечебни и здравни заведения 5 36
Плевен Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 865
  в това число:
  Многопрофилни болници 11 1 829
  Специализирани болници 1 36
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 58 39
  Диагностично-консултативни центрове 8 16
  Медицински центрове 24 23
  Дентални центрове 1 -
  Медико-дентални центрове 1 -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 24 -
  Други лечебни и здравни заведения 7 232
Пловдив Лечебни заведения за болнична помощ 33 6 182
  в това число:
  Многопрофилни болници 21 4 946
  Специализирани болници 9 806
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 206 100
  Диагностично-консултативни центрове 10 14
  Медицински центрове 69 80
  Дентални центрове 8 -
  Медико-дентални центрове 6 6
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 113 -
  Други лечебни и здравни заведения 5 -
Разград Лечебни заведения за болнична помощ 3 553
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 553
  Специализирани болници - -
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 26 13
  Диагностично-консултативни центрове 1 -
  Медицински центрове 8 13
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 -
Русе Лечебни заведения за болнична помощ 9 1 733
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 987
  Специализирани болници 4 490
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 67 20
  Диагностично-консултативни центрове 3 15
  Медицински центрове 11 2
  Дентални центрове 2 2
  Медико-дентални центрове 1 1
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 50 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 -
Силистра Лечебни заведения за болнична помощ 3 491
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 491
  Специализирани болници - -
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 35 9
  Диагностично-консултативни центрове 1 5
  Медицински центрове 3 4
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 31 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 30
Сливен Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 021
  в това число:
  Многопрофилни болници 4 861
  Специализирани болници 3 150
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 52 2
  Диагностично-консултативни центрове 3 -
  Медицински центрове 13 2
  Дентални центрове 1 -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 35 -
  Други лечебни и здравни заведения 4 58
Смолян Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 018
  в това число:
  Многопрофилни болници 4 546
  Специализирани болници 3 432
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 10
  Диагностично-консултативни центрове 1 -
  Медицински центрове 7 10
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове 1 -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 22
София Лечебни заведения за болнична помощ 14 1 670
  в това число:
  Многопрофилни болници 9 1 287
  Специализирани болници 4 323
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 51 14
  Диагностично-консултативни центрове 1 -
  Медицински центрове 18 3
  Дентални центрове 1 1
  Медико-дентални центрове 1 10
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 30 -
  Други лечебни и здравни заведения 2 20
София (столица) Лечебни заведения за болнична помощ 68 9 872
  в това число:
  Многопрофилни болници 25 6 363
  Специализирани болници 42 3 464
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 494 233
  Диагностично-консултативни центрове 41 88
  Медицински центрове 185 131
  Дентални центрове 17 7
  Медико-дентални центрове 25 7
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 226 -
  Други лечебни и здравни заведения 29 529
Стара Загора Лечебни заведения за болнична помощ 14 2 693
  в това число:
  Многопрофилни болници 8 1 704
  Специализирани болници 4 814
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 99 71
  Диагностично-консултативни центрове 4 5
  Медицински центрове 41 65
  Дентални центрове 1 0
  Медико-дентални центрове 1 1
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 52 -
  Други лечебни и здравни заведения 8 300
Търговище Лечебни заведения за болнична помощ 4 608
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 578
  Специализирани болници 1 30
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 32 13
  Диагностично-консултативни центрове 1 2
  Медицински центрове 10 11
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 21 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 25
Хасково Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 103
  в това число:
  Многопрофилни болници 5 799
  Специализирани болници 5 224
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 62 45
  Диагностично-консултативни центрове 2 10
  Медицински центрове 17 35
  Дентални центрове - -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 43 -
  Други лечебни и здравни заведения 5 50
Шумен Лечебни заведения за болнична помощ 5 885
  в това число:
  Многопрофилни болници 2 492
  Специализирани болници 2 216
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 40 42
  Диагностично-консултативни центрове 1 6
  Медицински центрове 13 36
  Дентални центрове 1 -
  Медико-дентални центрове 1 -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 24 -
  Други лечебни и здравни заведения 2 -
Ямбол Лечебни заведения за болнична помощ 4 435
  в това число:
  Многопрофилни болници 3 397
  Специализирани болници 1 38
  Лечебни заведения за извънболнична помощ 32 12
  Диагностично-консултативни центрове 1 5
  Медицински центрове 7 7
  Дентални центрове 1 -
  Медико-дентални центрове - -
  Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
  Други лечебни и здравни заведения 3 50

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области.
16.06.2017
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения - Лечебни и здравни заведения
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

ejordanova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване27 юни 2017 г.
Дата на публикуване27 юни 2017 г.
Дата на последно актуализиране27 юни 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Представя се информация за здравната мрежа в страната по видове лечебни и здравни заведения, видовете легла в тях и териториалното им разпределение, което съответства на класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS 2 и NUTS 3).

При анализиране на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броя на заведенията и легловия фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в други или обединяване на заведения.

Използвани класификации
 • Номенклатура на лечебните заведения по видове, в съответствие със Закона за лечебните заведения;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Номенклатура на болничните легла в лечебните заведения за болнична помощ, в съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка - до 2014 г.;
 • Номенклатура на болничните легла в лечебните заведения за болнична помощ, в съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка (ревизирана) 
Обхват

Обхващат се всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ и други лечебни и здравни заведения. Включват се и заведенията към други ведомства, които не се разпределят по области.

Лечебните заведения за болнична помощ включват всички болници и центрове със стационар (бивши диспансери).

Лечебните заведения за извънболнична помощ включват медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове, самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

В съвкупността на другите лечебни и здравни заведения са включени: центровете за спешна медицинска помощ, самостоятелните центрове за трансфузионна хематология, хосписите, националните центрове без легла, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца.

Легловия фонд включват броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включват временно разкритите легла.

Понятия и дефиниции

При анализиране на данните следва да се отчетат някои специфични особености на дейностите по медицинското обслужване. Здравните и лечебни заведения не са свързани пряко с обслужването на населението на едно населено място или дори община. Голяма част от тези заведения обслужват населението на една област или група общини, а специализираните здравни заведения - онкологични, кожно - венерологични, психиатрични, за белодробни болести и др., обслужват населението на 2 или 3 области. Заведенията с национален обхват, независимо от тяхното местонамиране, обслужват населението на цялата страна.

Легловия фонд включват броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включват временно разкритите легла.

Съгласно хармонизирана методология, прилагана от Евростат, СЗО и ОИСР, до 2014 г. леглата в болничните заведения (болници и центрове със стационар) се групират в следната статистическа групировка: 

 • Легла за активно и интензивно лечение;
 • Психиатрични легла;
 • Легла за дългосрочна грижа;
 • Други легла.

Детайлни статистически данни за разпределението на болничните легла по видове се предоставят от годишните статистически изследвания, провеждани от НЦОЗА и включени в Националната статистическа програма.

Психиатричните легла включват всички легла в Психиатрични болници и Центрове за психично здраве.

В броя на леглата за дългосрочна грижа се включват леглата за долекуване и продължително лечение във всички лечебни заведения за болнична помощ, включително тези в Специализираните болници за долекуване и продължително лечение и Специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

В групата Други легла се включват леглата за физикална и рехабилитационна медицина, легла за дневен и домашен стационар.

От 2015 г. се прилага нова ревизирана групировка:

 • Легла за активно и интензивно лечение
 • Легла за рехабилитационна грижа
 • Легла за дългосрочна грижа
 • Други легла.

Психиатричните легла са разпределени по видове.

Приложението на статистическата методология по отношение на статистическата групировка на видовете легла в заведенията за болнична помощ се валидира от Евростат за всички страни-членки.

Осигуреността на населението с болнични легла се изчислява по състояние към 31.12. на съответната година, като броят на леглата е съотнесен към 100 000 души от населението.

Статистическа единица

Статистическите единици на наблюдението са лечебните и здравни заведения.

Статистическа съвкупност

Всички лечебни и здравни заведения, попадащи в обхвата на изследването.

Географски обхват (територия)

Обхваща се цялата територия на Република България. В териториален разрез данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година.

Времеви обхват

2001 - 2016

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой

Отчетен период

Към 31.12. на отчетната година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;

· Закон за статистиката;

· Закон за здравето;

· Закон за лечебните заведения;

· Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването.

Споделяне на данни

От 2010 г. Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната здравна организация (СЗО) стартираха процедура по съвместно събиране на данни за нефинансовите показатели в областта на статистика на здравеопазването.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за лечебни и здравни заведения се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодни прессъобщения

Публикации

· Здравеопазване;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

Подробни данни за лечебни и здравни заведения са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване - Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения - Лечебни и здравни заведения: http://www.nsi.bg/bg/node/3308

Онлайн база данни на Евростат:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични бележки;

· Дефиниции на нефинансовите показатели в областта на статистика на здравеопазването - Евростат.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Отчетните формуляри се събират от Регионалните здравни инспекции, което гарантира пълен обхват и качество на получените данни. Данните за легловия фонд се верифицират с тези от специализираните изследвания, провеждани от Националния център по обществено здраве и анализи.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данни за основните нефинансови показатели в областта на статистика на здравеопазването ежегодно се предоставят на Евростат, Световната здравна организация и ОИСР в рамките на съвместен въпросник при стриктно спазване на указаните срокове и форми за представяне на данните. В рамките на ежегодно попълвани въпросници данните се предоставят и на други европейски и международни организации.

Ежегодно данните се предоставят на Националния център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването и неговите териториални подразделения - Регионалните здравни инспекции, в чиито функции е формирането на политики в областта на здравеопазването на национално и регионално ниво.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са Народното събрание, органите на изпълнителната и местната власт, Националната здравноосигурителна каса.

Чрез заявки данните се предоставят на научно-изследователски институти, университети, НПО и на потребители, при поискване, по установения в НСИ ред.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Данните се представят изчерпателно, по видове лечебни заведения и легла в тях.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+5 мес.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са съпоставими за всички териториални нива в страната. При териториално сравнение на данните следва да се отбележи, че здравните и лечебни заведения не са свързани пряко с обслужването на населението на едно населено място или дори община. Голяма част от тези заведения обслужват населението на една област или група общини, а специализираните здравни заведения - онкологични, кожно - венерологични, психиатрични, за белодробни болести и други, обслужват населението на две или три области. Заведенията с национален обхват, независимо от тяхното местонамиране, обслужват населението на цялата страна.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими от 2001 г.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация е отчетния формуляр, предоставян от лечебните и здравни заведения, попадащи в обхвата на изследването.

Източник на информация за броя и леглата в Домовете за медико-социални грижи за деца е изследването „Домове за медико-социални грижи за деца", провеждано от НСИ.

При разпределянето на леглата в лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка са използвани данни от изследванията, провеждани от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Процеса по организиране събирането на отчетите се осъществява от НСИ и Регионалните здравни инспекции онлайн или чрез отчет на хартия. Въвеждането на информацията в уеб-базирано приложение се извършва в РЗИ или ТСБ.

Валидиране на данни

Приложението на статистическата методология по отношение на статистическата групировка на видовете легла в заведенията за болнична помощ се валидира от Евростат за всички страни-членки.

Обработка на данни

Въвеждането на данните се извършва онлайн - в уеб базирано приложение или на регионално ниво в РЗИ или ТСБ (за документите подадени на хартия).

Данните се обединяват на национално ниво, като се допълва информацията от изследването „Домове за медико-социални грижи за деца”. На национално ниво се добавя и информацията за заведенията към други ведомства, които не се разпределят по области.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 16 юни 2017 - 11:00

  Към 31.12.2016 г. в страната функционират 345 заведения за болнична помощ с 51 816 легла, от които 321 болници с 49 589 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 140 с 2 193 легла.

  В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 539 лекари. Лекарите по дентална медицина са 8 011, като 7 174 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 930, от  които  30 976 медицински  сестри и  3 254 акушерки.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Към 31.12.2016 г. в страната функционират 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 611 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 571, или с 1.8%.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 476, като 16 851 от тях са момчета, а 15 625 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2016 г. общо за страната е 16.5%, а обхватът  на децата, отглеждани в тези заведения - 16.4%.

 • понеделник, 5 декември 2016 - 11:00

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  НСИ представя окончателни резултати от проведеното през 2014 г. Европейско здравно интервю.

 • петък, 17 юни 2016 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ към 31.12.2015 г. в страната функционират 348 заведения за болнична помощ с 51 933 легла, от които 322 болници с 49 028 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 1 915 с 1 044 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 136 с 2 394 легла.

  В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 093 лекари, 7 513 лекари по дентална медицина и 47 349 медицински специалисти по здравни грижи.

 • четвъртък, 12 май 2016 - 11:00

  Към 31.12.2015 г. в страната функционират 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 1 516, или с 5.0%.

  Децата в детски ясли в края на 2015 г. са 32 124, като 16 497 от тях са момчета, а 15 627 - момичета. 

 • петък, 19 юни 2015 - 11:00
  Към 31.12.2014 г. в страната функционират 349 заведения за болнична помощ с 51 505 легла, от които 323 болници с 48 680 легла. 
  Заведенията за извънболнична помощ са 1 931 с 956 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 160 легла.
  В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 28 842 лекари. 
  За първи път Националният статистически институт публикува данни за разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст, което към 31.12.2014 г. е следното: 
  Мъже са 12 827 (44.5%), жени - 16 015 (55.5%).
  Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 54 години - 10 301, или 35.7%.
  Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 2 356, или 8.2%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 3 557, или 12.3%.
   
 • вторник, 12 май 2015 - 11:00
  Към 31.12.2014 г. в страната функционират 794 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 524 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 404, или с 1.3%.
  В края на годината децата са 31 489, като 16 167 от тях са момчета, а 15 322 - момичета. 
  Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.8%.
   
 • петък, 3 април 2015 - 11:00
  В края на 2014 г. домовете за медико-социални грижи за деца в България са 29 с капацитет 2 199 легла. Настанените в тях деца са 975, от които 537 са момчета (55.1%) и 438 - момичета (44.9%).
   
 • петък, 30 май 2014 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ към 31.12.2013 г. в страната има 342 заведения за болнична помощ с 49 522 легла. От тях 316 са болници с 46 804 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 885 с 980 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 132 легла. 

 • петък, 9 май 2014 - 11:00
  Към 31.12.2013 г. в страната функционират 770 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 120 места в тях. 
  Децата в детските ясли в края на 2013 г. са 31 199, от които момчета са 16 122, а момичета - 15 077.
   

Страници

 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2014
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2014 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
   
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Страници