Умирания по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_2.2._mortality_DR.xls

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 110 117 57 040 53 077 67 749 34 921 32 828 42 368 22 119 20 249
0 434 245 189 255 149 106 179 96 83
1  - 4 82 39 43 49 25 24 33 14 19
5  - 9 70 47 23 45 35 10 25 12 13
10 - 14 60 35 25 36 18 18 24 17 7
15 - 19 150 104 46 101 67 34 49 37 12
20 - 24 241 170 71 168 122 46 73 48 25
25 - 29 357 257 100 259 183 76 98 74 24
30 - 34 509 364 145 384 273 111 125 91 34
35 - 39 775 523 252 569 393 176 206 130 76
40 - 44 1318 877 441 942 616 326 376 261 115
45 - 49 2188 1499 689 1486 1002 484 702 497 205
50 - 54 3499 2484 1015 2347 1639 708 1152 845 307
55 - 59 5574 3849 1725 3759 2514 1245 1815 1335 480
60 - 64 8258 5666 2592 5471 3670 1801 2787 1996 791
65 - 69 11356 7379 3977 7399 4747 2652 3957 2632 1325
70 - 74 12517 7268 5249 7480 4296 3184 5037 2972 2065
75 - 79 15599 7773 7826 8924 4410 4514 6675 3363 3312
80 - 84 21027 8986 12041 12104 5023 7081 8923 3963 4960
85 + 26103 9475 16628 15971 5739 10232 10132 3736 6396
Благоевград 4 075 2 217 1 858 2 158 1 190 968 1 917 1 027 890
0 16 9 7 8 3 5 8 6 2
1  - 4 4 4 - 4 4 - - - -
5  - 9 5 3 2 1 - 1 4 3 1
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 8 5 3 4 2 2 4 3 1
20 - 24 13 12 1 9 9 - 4 3 1
25 - 29 7 6 1 4 4 - 3 2 1
30 - 34 19 14 5 15 12 3 4 2 2
35 - 39 28 16 12 18 10 8 10 6 4
40 - 44 39 28 11 28 23 5 11 5 6
45 - 49 95 67 28 50 32 18 45 35 10
50 - 54 146 117 29 85 69 16 61 48 13
55 - 59 226 169 57 139 104 35 87 65 22
60 - 64 334 237 97 198 139 59 136 98 38
65 - 69 395 263 132 222 148 74 173 115 58
70 - 74 447 275 172 217 133 84 230 142 88
75 - 79 643 319 324 328 154 174 315 165 150
80 - 84 789 344 445 368 165 203 421 179 242
85 + 859 328 531 458 178 280 401 150 251
Бургас 5 531 2 905 2 626 3 734 1 947 1 787 1 797 958 839
0 30 16 14 20 11 9 10 5 5
1  - 4 4 1 3 3 1 2 1 - 1
5  - 9 3 2 1 3 2 1 - - -
10 - 14 3 2 1 2 1 1 1 1 -
15 - 19 14 9 5 10 5 5 4 4 -
20 - 24 11 3 8 9 3 6 2 - 2
25 - 29 17 12 5 10 6 4 7 6 1
30 - 34 29 23 6 21 17 4 8 6 2
35 - 39 30 20 10 22 16 6 8 4 4
40 - 44 63 41 22 46 28 18 17 13 4
45 - 49 111 72 39 83 58 25 28 14 14
50 - 54 174 117 57 124 82 42 50 35 15
55 - 59 326 213 113 228 149 79 98 64 34
60 - 64 506 371 135 366 268 98 140 103 37
65 - 69 613 386 227 425 267 158 188 119 69
70 - 74 630 363 267 431 241 190 199 122 77
75 - 79 750 378 372 479 245 234 271 133 138
80 - 84 1045 419 626 691 262 429 354 157 197
85 + 1172 457 715 761 285 476 411 172 239
Варна 6 030 3 214 2 816 4 460 2 385 2 075 1 570 829 741
0 28 14 14 20 11 9 8 3 5
1  - 4 5 2 3 2 1 1 3 1 2
5  - 9 3 3 - 3 3 - - - -
10 - 14 5 2 3 3 1 2 2 1 1
15 - 19 9 6 3 6 4 2 3 2 1
20 - 24 13 9 4 8 6 2 5 3 2
25 - 29 22 18 4 13 11 2 9 7 2
30 - 34 37 29 8 31 24 7 6 5 1
35 - 39 62 41 21 56 39 17 6 2 4
40 - 44 76 54 22 61 43 18 15 11 4
45 - 49 136 91 45 101 66 35 35 25 10
50 - 54 197 130 67 142 95 47 55 35 20
55 - 59 300 209 91 230 156 74 70 53 17
60 - 64 473 331 142 366 254 112 107 77 30
65 - 69 641 431 210 459 306 153 182 125 57
70 - 74 715 419 296 519 302 217 196 117 79
75 - 79 881 454 427 645 335 310 236 119 117
80 - 84 1106 469 637 827 348 479 279 121 158
85 + 1321 502 819 968 380 588 353 122 231
Велико Търново 4 150 2 171 1 979 2 150 1 126 1 024 2 000 1 045 955
0 21 16 5 12 10 2 9 6 3
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 4 1 3 3 - 3 1 1 -
15 - 19 2 2 - 1 1 - 1 1 -
20 - 24 12 6 6 9 4 5 3 2 1
25 - 29 11 8 3 9 6 3 2 2 -
30 - 34 17 10 7 14 8 6 3 2 1
35 - 39 27 18 9 21 14 7 6 4 2
40 - 44 48 31 17 33 24 9 15 7 8
45 - 49 70 47 23 40 25 15 30 22 8
50 - 54 122 88 34 77 54 23 45 34 11
55 - 59 177 126 51 93 64 29 84 62 22
60 - 64 319 226 93 193 131 62 126 95 31
65 - 69 421 282 139 246 167 79 175 115 60
70 - 74 546 318 228 277 155 122 269 163 106
75 - 79 600 295 305 286 132 154 314 163 151
80 - 84 828 366 462 404 176 228 424 190 234
85 + 923 330 593 431 154 277 492 176 316
Видин 2 105 1 075 1 030 880 466 414 1 225 609 616
0 3 2 1 1 1 - 2 1 1
1  - 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 3 3 - 1 1 - 2 2 -
25 - 29 1 - 1 1 - 1 - - -
30 - 34 14 11 3 8 7 1 6 4 2
35 - 39 11 7 4 5 4 1 6 3 3
40 - 44 15 13 2 13 11 2 2 2 -
45 - 49 35 26 9 21 16 5 14 10 4
50 - 54 53 37 16 37 26 11 16 11 5
55 - 59 69 44 25 42 25 17 27 19 8
60 - 64 125 86 39 68 45 23 57 41 16
65 - 69 236 152 84 124 78 46 112 74 38
70 - 74 220 140 80 92 53 39 128 87 41
75 - 79 328 154 174 125 57 68 203 97 106
80 - 84 440 194 246 166 73 93 274 121 153
85 + 549 205 344 174 68 106 375 137 238
Враца 3 375 1 774 1 601 1 433 740 693 1 942 1 034 908
0 9 6 3 2 1 1 7 5 2
1  - 4 3 2 1 1 - 1 2 2 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 - 1 - - - 1 - 1
15 - 19 5 5 - 1 1 - 4 4 -
20 - 24 3 2 1 1 - 1 2 2 -
25 - 29 12 9 3 5 3 2 7 6 1
30 - 34 14 11 3 7 6 1 7 5 2
35 - 39 22 17 5 13 10 3 9 7 2
40 - 44 39 30 9 23 16 7 16 14 2
45 - 49 62 46 16 35 25 10 27 21 6
50 - 54 102 70 32 56 40 16 46 30 16
55 - 59 167 119 48 88 52 36 79 67 12
60 - 64 253 167 86 137 88 49 116 79 37
65 - 69 376 228 148 193 117 76 183 111 72
70 - 74 396 248 148 153 84 69 243 164 79
75 - 79 466 226 240 188 88 100 278 138 140
80 - 84 680 319 361 244 106 138 436 213 223
85 + 765 269 496 286 103 183 479 166 313
Габрово 2 234 1 170 1 064 1 509 809 700 725 361 364
0 3 1 2 3 1 2 - - -
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 3 2 1 2 2 - 1 - 1
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 5 4 1 4 3 1 1 1 -
25 - 29 1 1 - 1 1 - - - -
30 - 34 5 4 1 3 3 - 2 1 1
35 - 39 8 5 3 7 5 2 1 - 1
40 - 44 23 19 4 17 13 4 6 6 -
45 - 49 34 25 9 31 22 9 3 3 -
50 - 54 50 38 12 39 30 9 11 8 3
55 - 59 87 60 27 68 47 21 19 13 6
60 - 64 145 104 41 109 75 34 36 29 7
65 - 69 234 142 92 173 104 69 61 38 23
70 - 74 277 172 105 187 117 70 90 55 35
75 - 79 325 167 158 213 116 97 112 51 61
80 - 84 447 191 256 295 132 163 152 59 93
85 + 583 232 351 353 135 218 230 97 133
Добрич 3 017 1 613 1 404 1 674 887 787 1 343 726 617
0 8 5 3 7 5 2 1 - 1
1  - 4 2 - 2 - - - 2 - 2
5  - 9 5 3 2 1 1 - 4 2 2
10 - 14 3 1 2 - - - 3 1 2
15 - 19 1 - 1 1 - 1 - - -
20 - 24 3 1 2 1 - 1 2 1 1
25 - 29 13 10 3 6 5 1 7 5 2
30 - 34 13 10 3 10 7 3 3 3 -
35 - 39 18 16 2 10 9 1 8 7 1
40 - 44 49 33 16 26 17 9 23 16 7
45 - 49 60 41 19 29 21 8 31 20 11
50 - 54 103 77 26 56 39 17 47 38 9
55 - 59 167 113 54 108 72 36 59 41 18
60 - 64 257 182 75 160 112 48 97 70 27
65 - 69 356 231 125 212 135 77 144 96 48
70 - 74 412 238 174 219 125 94 193 113 80
75 - 79 407 179 228 209 87 122 198 92 106
80 - 84 508 219 289 258 108 150 250 111 139
85 + 632 254 378 361 144 217 271 110 161
Кърджали 1 909 1 002 907 655 335 320 1 254 667 587
0 10 6 4 6 4 2 4 2 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 2 2 - - - - 2 2 -
20 - 24 2 1 1 - - - 2 1 1
25 - 29 4 2 2 3 1 2 1 1 -
30 - 34 7 7 - 2 2 - 5 5 -
35 - 39 22 11 11 10 6 4 12 5 7
40 - 44 23 13 10 11 5 6 12 8 4
45 - 49 40 31 9 17 14 3 23 17 6
50 - 54 73 55 18 29 22 7 44 33 11
55 - 59 106 70 36 42 27 15 64 43 21
60 - 64 129 92 37 43 32 11 86 60 26
65 - 69 174 113 61 73 52 21 101 61 40
70 - 74 233 130 103 65 33 32 168 97 71
75 - 79 307 142 165 79 35 44 228 107 121
80 - 84 385 182 203 119 51 68 266 131 135
85 + 388 141 247 153 48 105 235 93 142
Кюстендил 2 473 1 279 1 194 1 409 744 665 1 064 535 529
0 3 2 1 2 2 - 1 - 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 5 5 - 2 2 - 3 3 -
20 - 24 6 5 1 5 4 1 1 1 -
25 - 29 9 7 2 8 6 2 1 1 -
30 - 34 4 - 4 4 - 4 - - -
35 - 39 22 17 5 16 13 3 6 4 2
40 - 44 30 19 11 19 12 7 11 7 4
45 - 49 45 29 16 29 16 13 16 13 3
50 - 54 76 58 18 50 38 12 26 20 6
55 - 59 122 89 33 65 46 19 57 43 14
60 - 64 186 127 59 137 89 48 49 38 11
65 - 69 248 165 83 155 96 59 93 69 24
70 - 74 265 168 97 164 100 64 101 68 33
75 - 79 393 206 187 210 110 100 183 96 87
80 - 84 439 191 248 217 101 116 222 90 132
85 + 618 190 428 324 108 216 294 82 212
Ловеч 2 542 1 302 1 240 1 227 644 583 1 315 658 657
0 14 6 8 9 4 5 5 2 3
1  - 4 6 3 3 - - - 6 3 3
5  - 9 3 1 2 1 - 1 2 1 1
10 - 14 2 - 2 2 - 2 - - -
15 - 19 5 4 1 3 2 1 2 2 -
20 - 24 7 7 - 4 4 - 3 3 -
25 - 29 8 5 3 8 5 3 - - -
30 - 34 6 4 2 5 3 2 1 1 -
35 - 39 16 11 5 9 8 1 7 3 4
40 - 44 18 13 5 10 7 3 8 6 2
45 - 49 45 29 16 27 19 8 18 10 8
50 - 54 57 41 16 31 23 8 26 18 8
55 - 59 125 94 31 73 50 23 52 44 8
60 - 64 191 128 63 110 68 42 81 60 21
65 - 69 255 153 102 145 87 58 110 66 44
70 - 74 284 156 128 135 76 59 149 80 69
75 - 79 367 186 181 183 99 84 184 87 97
80 - 84 482 203 279 204 89 115 278 114 164
85 + 651 258 393 268 100 168 383 158 225
Монтана 2 950 1 523 1 427 1 362 697 665 1 588 826 762
0 7 7 - 2 2 - 5 5 -
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 1 1 - 1 1 -
15 - 19 2 1 1 1 1 - 1 - 1
20 - 24 4 1 3 3 - 3 1 1 -
25 - 29 7 7 - 7 7 - - - -
30 - 34 8 5 3 5 3 2 3 2 1
35 - 39 19 14 5 12 7 5 7 7 -
40 - 44 20 12 8 11 5 6 9 7 2
45 - 49 46 34 12 26 18 8 20 16 4
50 - 54 76 49 27 53 29 24 23 20 3
55 - 59 124 92 32 71 53 18 53 39 14
60 - 64 183 119 64 91 57 34 92 62 30
65 - 69 303 216 87 165 114 51 138 102 36
70 - 74 350 189 161 162 88 74 188 101 87
75 - 79 435 196 239 184 83 101 251 113 138
80 - 84 615 288 327 258 118 140 357 170 187
85 + 748 290 458 309 110 199 439 180 259
Пазарджик 4 082 2 107 1 975 2 278 1 176 1 102 1 804 931 873
0 29 13 16 12 5 7 17 8 9
1  - 4 5 4 1 1 1 - 4 3 1
5  - 9 4 4 - 3 3 - 1 1 -
10 - 14 5 4 1 3 3 - 2 1 1
15 - 19 5 2 3 1 - 1 4 2 2
20 - 24 10 7 3 7 5 2 3 2 1
25 - 29 12 9 3 10 7 3 2 2 -
30 - 34 19 16 3 12 11 1 7 5 2
35 - 39 31 22 9 13 10 3 18 12 6
40 - 44 52 37 15 35 24 11 17 13 4
45 - 49 87 57 30 47 27 20 40 30 10
50 - 54 142 103 39 84 60 24 58 43 15
55 - 59 225 160 65 140 98 42 85 62 23
60 - 64 319 238 81 192 143 49 127 95 32
65 - 69 460 309 151 261 176 85 199 133 66
70 - 74 483 263 220 278 158 120 205 105 100
75 - 79 599 292 307 312 156 156 287 136 151
80 - 84 778 300 478 416 152 264 362 148 214
85 + 817 267 550 451 137 314 366 130 236
Перник 2 454 1 299 1 155 1 595 825 770 859 474 385
0 4 3 1 4 3 1 - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 2 2 - 2 2 - - - -
25 - 29 6 2 4 3 1 2 3 1 2
30 - 34 4 3 1 4 3 1 - - -
35 - 39 14 9 5 11 6 5 3 3 -
40 - 44 23 17 6 19 14 5 4 3 1
45 - 49 46 35 11 37 28 9 9 7 2
50 - 54 79 54 25 63 42 21 16 12 4
55 - 59 129 93 36 95 69 26 34 24 10
60 - 64 195 130 65 144 90 54 51 40 11
65 - 69 237 158 79 156 102 54 81 56 25
70 - 74 257 157 100 163 96 67 94 61 33
75 - 79 361 187 174 228 106 122 133 81 52
80 - 84 507 233 274 312 137 175 195 96 99
85 + 587 213 374 352 124 228 235 89 146
Плевен 4 745 2 480 2 265 2 511 1 348 1 163 2 234 1 132 1 102
0 17 6 11 9 5 4 8 1 7
1  - 4 6 1 5 4 - 4 2 1 1
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 12 9 3 11 8 3 1 1 -
20 - 24 9 3 6 5 1 4 4 2 2
25 - 29 15 12 3 10 9 1 5 3 2
30 - 34 16 13 3 13 10 3 3 3 -
35 - 39 18 15 3 14 11 3 4 4 -
40 - 44 51 37 14 44 31 13 7 6 1
45 - 49 72 51 21 47 33 14 25 18 7
50 - 54 142 101 41 87 64 23 55 37 18
55 - 59 185 135 50 126 93 33 59 42 17
60 - 64 324 225 99 182 123 59 142 102 40
65 - 69 481 321 160 268 173 95 213 148 65
70 - 74 514 309 205 279 172 107 235 137 98
75 - 79 681 349 332 340 173 167 341 176 165
80 - 84 1012 446 566 484 217 267 528 229 299
85 + 1187 444 743 585 222 363 602 222 380
Пловдив 9 943 5 166 4 777 6 365 3 286 3 079 3 578 1 880 1 698
0 50 34 16 29 22 7 21 12 9
1  - 4 9 4 5 8 4 4 1 - 1
5  - 9 13 9 4 9 7 2 4 2 2
10 - 14 4 3 1 1 1 - 3 2 1
15 - 19 10 6 4 8 4 4 2 2 -
20 - 24 26 23 3 19 17 2 7 6 1
25 - 29 47 32 15 37 27 10 10 5 5
30 - 34 55 43 12 41 31 10 14 12 2
35 - 39 78 55 23 59 41 18 19 14 5
40 - 44 131 91 40 96 64 32 35 27 8
45 - 49 182 122 60 129 85 44 53 37 16
50 - 54 322 246 76 221 172 49 101 74 27
55 - 59 505 358 147 339 221 118 166 137 29
60 - 64 694 464 230 471 306 165 223 158 65
65 - 69 888 580 308 608 388 220 280 192 88
70 - 74 1089 647 442 697 411 286 392 236 156
75 - 79 1366 696 670 822 404 418 544 292 252
80 - 84 1942 858 1084 1138 493 645 804 365 439
85 + 2532 895 1637 1633 588 1045 899 307 592
Разград 1 937 1 026 911 833 430 403 1 104 596 508
0 8 4 4 2 1 1 6 3 3
1  - 4 2 2 - 2 2 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 5 2 3 3 2 1 2 - 2
20 - 24 6 4 2 - - - 6 4 2
25 - 29 5 4 1 1 - 1 4 4 -
30 - 34 6 3 3 3 2 1 3 1 2
35 - 39 9 7 2 6 4 2 3 3 -
40 - 44 23 16 7 11 7 4 12 9 3
45 - 49 43 27 16 18 14 4 25 13 12
50 - 54 81 57 24 31 22 9 50 35 15
55 - 59 123 86 37 61 45 16 62 41 21
60 - 64 152 96 56 71 46 25 81 50 31
65 - 69 220 145 75 100 65 35 120 80 40
70 - 74 291 177 114 111 74 37 180 103 77
75 - 79 270 127 143 97 43 54 173 84 89
80 - 84 348 146 202 151 48 103 197 98 99
85 + 345 123 222 165 55 110 180 68 112
Русе 3 733 1 885 1 848 2 410 1 220 1 190 1 323 665 658
0 12 7 5 9 4 5 3 3 -
1  - 4 2 1 1 1 1 - 1 - 1
5  - 9 3 - 3 2 - 2 1 - 1
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 7 4 3 6 4 2 1 - 1
20 - 24 7 7 - 6 6 - 1 1 -
25 - 29 11 9 2 8 6 2 3 3 -
30 - 34 16 11 5 15 10 5 1 1 -
35 - 39 11 7 4 8 7 1 3 - 3
40 - 44 35 18 17 21 9 12 14 9 5
45 - 49 65 48 17 44 34 10 21 14 7
50 - 54 98 67 31 68 45 23 30 22 8
55 - 59 202 135 67 147 97 50 55 38 17
60 - 64 265 187 78 180 123 57 85 64 21
65 - 69 375 258 117 260 177 83 115 81 34
70 - 74 444 228 216 284 151 133 160 77 83
75 - 79 571 283 288 345 163 182 226 120 106
80 - 84 753 306 447 458 187 271 295 119 176
85 + 855 308 547 547 195 352 308 113 195
Силистра 1 983 1 075 908 845 450 395 1 138 625 513
0 9 5 4 2 - 2 7 5 2
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 2 1 1 1 - 1 1 1 -
15 - 19 3 3 - 1 1 - 2 2 -
20 - 24 4 3 1 2 2 - 2 1 1
25 - 29 6 5 1 2 1 1 4 4 -
30 - 34 5 4 1 3 2 1 2 2 -
35 - 39 15 11 4 4 4 - 11 7 4
40 - 44 31 19 12 12 7 5 19 12 7
45 - 49 47 35 12 20 11 9 27 24 3
50 - 54 65 46 19 27 21 6 38 25 13
55 - 59 105 75 30 49 34 15 56 41 15
60 - 64 157 111 46 54 39 15 103 72 31
65 - 69 229 144 85 91 53 38 138 91 47
70 - 74 292 176 116 119 70 49 173 106 67
75 - 79 307 145 162 127 66 61 180 79 101
80 - 84 345 152 193 151 64 87 194 88 106
85 + 359 139 220 179 75 104 180 64 116
Сливен 2 930 1 514 1 416 1 702 888 814 1 228 626 602
0 31 21 10 14 11 3 17 10 7
1  - 4 10 2 8 5 1 4 5 1 4
5  - 9 5 3 2 1 1 - 4 2 2
10 - 14 3 3 - - - - 3 3 -
15 - 19 5 4 1 3 2 1 2 2 -
20 - 24 9 6 3 5 5 - 4 1 3
25 - 29 14 10 4 7 6 1 7 4 3
30 - 34 19 11 8 12 7 5 7 4 3
35 - 39 23 15 8 18 12 6 5 3 2
40 - 44 36 21 15 25 14 11 11 7 4
45 - 49 49 32 17 28 17 11 21 15 6
50 - 54 89 58 31 58 36 22 31 22 9
55 - 59 172 112 60 122 77 45 50 35 15
60 - 64 222 150 72 136 90 46 86 60 26
65 - 69 308 218 90 207 145 62 101 73 28
70 - 74 308 183 125 176 110 66 132 73 59
75 - 79 453 221 232 244 115 129 209 106 103
80 - 84 530 227 303 302 124 178 228 103 125
85 + 644 217 427 339 115 224 305 102 203
Смолян 1 658 845 813 732 377 355 926 468 458
0 4 1 3 3 1 2 1 - 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 1 1 1 - 1 1 1 -
15 - 19 2 1 1 1 1 - 1 - 1
20 - 24 4 2 2 2 2 - 2 - 2
25 - 29 8 6 2 4 3 1 4 3 1
30 - 34 8 7 1 6 5 1 2 2 -
35 - 39 11 4 7 7 3 4 4 1 3
40 - 44 22 18 4 9 8 1 13 10 3
45 - 49 44 27 17 28 16 12 16 11 5
50 - 54 58 47 11 29 20 9 29 27 2
55 - 59 91 60 31 48 31 17 43 29 14
60 - 64 141 95 46 62 38 24 79 57 22
65 - 69 165 108 57 93 62 31 72 46 26
70 - 74 170 92 78 73 40 33 97 52 45
75 - 79 246 129 117 100 53 47 146 76 70
80 - 84 299 129 170 106 45 61 193 84 109
85 + 383 118 265 160 49 111 223 69 154
София (столица) 15 686 7 690 7 996 14 838 7 253 7 585 848 437 411
0 34 17 17 33 17 16 1 - 1
1  - 4 7 5 2 7 5 2 - - -
5  - 9 4 1 3 3 1 2 1 - 1
10 - 14 6 2 4 5 2 3 1 - 1
15 - 19 25 16 9 22 14 8 3 2 1
20 - 24 46 32 14 45 32 13 1 - 1
25 - 29 66 45 21 63 42 21 3 3 -
30 - 34 96 63 33 92 61 31 4 2 2
35 - 39 149 103 46 144 99 45 5 4 1
40 - 44 240 152 88 228 144 84 12 8 4
45 - 49 352 237 115 339 226 113 13 11 2
50 - 54 532 362 170 508 345 163 24 17 7
55 - 59 796 506 290 752 478 274 44 28 16
60 - 64 1169 760 409 1097 712 385 72 48 24
65 - 69 1623 1014 609 1524 962 562 99 52 47
70 - 74 1556 855 701 1474 800 674 82 55 27
75 - 79 1861 917 944 1739 851 888 122 66 56
80 - 84 2653 1040 1613 2493 966 1527 160 74 86
85 + 4471 1563 2908 4270 1496 2774 201 67 134
София 4 245 2 225 2 020 2 064 1 088 976 2 181 1 137 1 044
0 16 9 7 6 5 1 10 4 6
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 3 2 1 3 2 1 - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 7 7 - 4 4 - 3 3 -
20 - 24 6 2 4 5 2 3 1 - 1
25 - 29 7 5 2 4 3 1 3 2 1
30 - 34 28 18 10 19 11 8 9 7 2
35 - 39 30 18 12 17 12 5 13 6 7
40 - 44 50 36 14 33 24 9 17 12 5
45 - 49 99 74 25 57 43 14 42 31 11
50 - 54 141 104 37 75 52 23 66 52 14
55 - 59 213 154 59 106 66 40 107 88 19
60 - 64 306 218 88 179 125 54 127 93 34
65 - 69 450 289 161 224 140 84 226 149 77
70 - 74 448 257 191 219 131 88 229 126 103
75 - 79 621 312 309 274 142 132 347 170 177
80 - 84 816 359 457 379 166 213 437 193 244
85 + 1003 361 642 459 160 299 544 201 343
Стара Загора 5 312 2 744 2 568 3 121 1 596 1 525 2 191 1 148 1 043
0 26 15 11 15 8 7 11 7 4
1  - 4 4 3 1 2 1 1 2 2 -
5  - 9 4 3 1 3 3 - 1 - 1
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 2 1 1 2 1 1 - - -
20 - 24 7 7 - 5 5 - 2 2 -
25 - 29 12 8 4 9 6 3 3 2 1
30 - 34 23 16 7 15 11 4 8 5 3
35 - 39 39 24 15 27 16 11 12 8 4
40 - 44 55 33 22 37 23 14 18 10 8
45 - 49 111 70 41 74 46 28 37 24 13
50 - 54 132 96 36 93 66 27 39 30 9
55 - 59 267 182 85 181 122 59 86 60 26
60 - 64 398 264 134 246 153 93 152 111 41
65 - 69 511 331 180 343 222 121 168 109 59
70 - 74 580 342 238 327 189 138 253 153 100
75 - 79 754 413 341 411 211 200 343 202 141
80 - 84 1119 470 649 617 254 363 502 216 286
85 + 1266 464 802 712 257 455 554 207 347
Търговище 1 889 1 019 870 777 444 333 1 112 575 537
0 7 3 4 2 1 1 5 2 3
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 1 - 1 - - - 1 - 1
20 - 24 3 3 - - - - 3 3 -
25 - 29 6 4 2 4 3 1 2 1 1
30 - 34 6 3 3 3 2 1 3 1 2
35 - 39 14 10 4 9 7 2 5 3 2
40 - 44 21 13 8 10 6 4 11 7 4
45 - 49 36 24 12 20 10 10 16 14 2
50 - 54 64 45 19 27 19 8 37 26 11
55 - 59 89 62 27 32 24 8 57 38 19
60 - 64 151 104 47 62 46 16 89 58 31
65 - 69 200 137 63 104 69 35 96 68 28
70 - 74 252 151 101 101 63 38 151 88 63
75 - 79 300 155 145 113 67 46 187 88 99
80 - 84 357 150 207 139 61 78 218 89 129
85 + 380 153 227 149 64 85 231 89 142
Хасково 4 034 2 069 1 965 2 322 1 188 1 134 1 712 881 831
0 13 7 6 7 4 3 6 3 3
1  - 4 3 - 3 2 - 2 1 - 1
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 3 3 - 1 1 - 2 2 -
15 - 19 2 1 1 - - - 2 1 1
20 - 24 11 7 4 4 3 1 7 4 3
25 - 29 10 6 4 8 4 4 2 2 -
30 - 34 19 12 7 14 10 4 5 2 3
35 - 39 22 15 7 15 10 5 7 5 2
40 - 44 39 27 12 23 15 8 16 12 4
45 - 49 80 58 22 54 41 13 26 17 9
50 - 54 142 100 42 89 61 28 53 39 14
55 - 59 210 150 60 137 96 41 73 54 19
60 - 64 272 196 76 182 130 52 90 66 24
65 - 69 394 253 141 262 159 103 132 94 38
70 - 74 423 234 189 249 139 110 174 95 79
75 - 79 541 253 288 281 133 148 260 120 140
80 - 84 836 374 462 436 187 249 400 187 213
85 + 1012 371 641 556 193 363 456 178 278
Шумен 2 754 1 432 1 322 1 503 775 728 1 251 657 594
0 13 5 8 11 4 7 2 1 1
1  - 4 2 1 1 1 - 1 1 1 -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 6 4 2 5 3 2 1 1 -
20 - 24 5 4 1 3 2 1 2 2 -
25 - 29 13 12 1 8 7 1 5 5 -
30 - 34 12 11 1 5 4 1 7 7 -
35 - 39 15 9 6 11 6 5 4 3 1
40 - 44 39 22 17 23 13 10 16 9 7
45 - 49 61 42 19 33 24 9 28 18 10
50 - 54 99 64 35 52 32 20 47 32 15
55 - 59 153 105 48 105 69 36 48 36 12
60 - 64 238 154 84 144 92 52 94 62 32
65 - 69 312 182 130 162 94 68 150 88 62
70 - 74 366 215 151 180 108 72 186 107 79
75 - 79 387 203 184 186 99 87 201 104 97
80 - 84 492 198 294 261 108 153 231 90 141
85 + 539 199 340 311 108 203 228 91 137
Ямбол 2 341 1 219 1 122 1 202 607 595 1 139 612 527
0 9 5 4 5 3 2 4 2 2
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 - 1 - - - 1 - 1
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 4 4 - 4 4 - - - -
25 - 29 7 3 4 6 3 3 1 - 1
30 - 34 4 2 2 2 1 1 2 1 1
35 - 39 11 6 5 7 4 3 4 2 2
40 - 44 27 14 13 18 9 9 9 5 4
45 - 49 35 22 13 22 15 7 13 7 6
50 - 54 84 57 27 56 35 21 28 22 6
55 - 59 113 78 35 72 49 23 41 29 12
60 - 64 154 104 50 91 56 35 63 48 15
65 - 69 251 170 81 144 89 55 107 81 26
70 - 74 269 166 103 129 77 52 140 89 51
75 - 79 379 189 190 176 87 89 203 102 101
80 - 84 476 213 263 210 85 125 266 128 138
85 + 514 184 330 257 88 169 257 96 161
15.04.2016

Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

dpopcheva@nsi.bg

igavazki@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване15 април 2016 г.
Дата на публикуване15 април 2016 г.
Дата на последно актуализиране15 април 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2015 г. -общо за страната и по пол;

· 2000 – 2015 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2015 г. - общо за страната по пол;

· 2001 – 2015 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат, въз основа на джентълменско споразумение.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население и демографски процеси в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Европейската стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

dpopcheva@nsi.bg

igavazki@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2015 г. -общо за страната и по пол;

· 2000 – 2015 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2015 г. - общо за страната по пол;

· 2001 – 2015 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Здравеопазване 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2014.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2014 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници