Население по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.3_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2017 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 7 050 034 3 422 409 3 627 625 5 181 755 2 494 068 2 687 687 1 868 279 928 341 939 938
0 63 792 32 708 31 084 48 021 24 679 23 342 15 771 8 029 7 742
1 - 4 263 959 135 510 128 449 200 247 102 565 97 682 63 712 32 945 30 767
5 - 9 349 423 179 623 169 800 264 276 135 981 128 295 85 147 43 642 41 505
10 - 14 327 202 168 426 158 776 240 456 123 637 116 819 86 746 44 789 41 957
15 - 19 313 032 160 986 152 046 229 438 117 642 111 796 83 594 43 344 40 250
20 - 24 325 198 167 828 157 370 243 389 124 456 118 933 81 809 43 372 38 437
25 - 29 445 237 229 275 215 962 344 508 174 557 169 951 100 729 54 718 46 011
30 - 34 479 767 247 873 231 894 374 997 190 586 184 411 104 770 57 287 47 483
35 - 39 499 654 259 105 240 549 389 209 198 989 190 220 110 445 60 116 50 329
40 - 44 548 897 281 901 266 996 427 853 216 795 211 058 121 044 65 106 55 938
45 - 49 518 543 265 873 252 670 391 895 197 537 194 358 126 648 68 336 58 312
50 - 54 462 785 232 763 230 022 341 613 167 882 173 731 121 172 64 881 56 291
55 - 59 483 089 236 464 246 625 353 453 168 486 184 967 129 636 67 978 61 658
60 - 64 487 548 227 799 259 749 352 312 160 770 191 542 135 236 67 029 68 207
65 - 69 479 638 210 746 268 892 335 261 145 183 190 078 144 377 65 563 78 814
70 - 74 388 263 160 541 227 722 257 404 105 678 151 726 130 859 54 863 75 996
75 - 79 275 717 106 393 169 324 173 046 65 613 107 433 102 671 40 780 61 891
80 - 84 202 086 72 708 129 378 126 403 44 037 82 366 75 683 28 671 47 012
85 - 89 101 920 35 174 66 746 65 461 21 973 43 488 36 459 13 201 23 258
90 - 94 29 861 9 408 20 453 19 662 6 161 13 501 10 199 3 247 6 952
95 - 99 4 215 1 247 2 968 2 718 820 1 898 1 497 427 1 070
100 + 208 58 150 133 41 92 75 17 58
Благоевград 307 882 150 007 157 875 184 215 88 188 96 027 123 667 61 819 61 848
0 2 710 1 386 1 324 1 750 905 845 960 481 479
1 - 4 11 490 5 834 5 656 7 332 3 675 3 657 4 158 2 159 1 999
5 - 9 15 559 7 959 7 600 9 484 4 827 4 657 6 075 3 132 2 943
10 - 14 15 054 7 710 7 344 8 819 4 487 4 332 6 235 3 223 3 012
15 - 19 13 832 7 166 6 666 8 186 4 208 3 978 5 646 2 958 2 688
20 - 24 13 032 6 729 6 303 7 680 3 905 3 775 5 352 2 824 2 528
25 - 29 21 518 10 569 10 949 13 646 6 371 7 275 7 872 4 198 3 674
30 - 34 21 934 11 267 10 667 13 629 6 847 6 782 8 305 4 420 3 885
35 - 39 21 740 11 288 10 452 13 388 6 791 6 597 8 352 4 497 3 855
40 - 44 22 761 11 675 11 086 14 223 7 174 7 049 8 538 4 501 4 037
45 - 49 22 915 11 501 11 414 13 622 6 697 6 925 9 293 4 804 4 489
50 - 54 22 643 11 209 11 434 13 305 6 345 6 960 9 338 4 864 4 474
55 - 59 23 082 11 246 11 836 13 773 6 454 7 319 9 309 4 792 4 517
60 - 64 21 634 10 341 11 293 13 170 6 117 7 053 8 464 4 224 4 240
65 - 69 19 057 8 677 10 380 11 622 5 282 6 340 7 435 3 395 4 040
70 - 74 14 814 6 322 8 492 8 224 3 541 4 683 6 590 2 781 3 809
75 - 79 11 293 4 454 6 839 5 683 2 205 3 478 5 610 2 249 3 361
80 - 84 8 069 2 984 5 085 4 146 1 492 2 654 3 923 1 492 2 431
85 - 89 3 623 1 331 2 292 1 923 674 1 249 1 700 657 1 043
90 - 94 977 320 657 538 166 372 439 154 285
95 - 99 133 37 96 65 23 42 68 14 54
100 + 12 2 10 7 2 5 5 - 5
Бургас 411 579 199 519 212 060 314 036 150 747 163 289 97 543 48 772 48 771
0 3 922 2 006 1 916 2 947 1 494 1 453 975 512 463
1 - 4 16 394 8 294 8 100 12 458 6 278 6 180 3 936 2 016 1 920
5 - 9 22 352 11 420 10 932 17 148 8 780 8 368 5 204 2 640 2 564
10 - 14 21 305 10 994 10 311 16 022 8 260 7 762 5 283 2 734 2 549
15 - 19 18 881 9 612 9 269 14 232 7 200 7 032 4 649 2 412 2 237
20 - 24 17 783 9 017 8 766 13 099 6 540 6 559 4 684 2 477 2 207
25 - 29 24 302 12 296 12 006 18 301 9 149 9 152 6 001 3 147 2 854
30 - 34 28 704 14 615 14 089 22 546 11 327 11 219 6 158 3 288 2 870
35 - 39 31 006 16 048 14 958 24 357 12 407 11 950 6 649 3 641 3 008
40 - 44 34 415 17 672 16 743 27 496 13 980 13 516 6 919 3 692 3 227
45 - 49 30 913 15 768 15 145 24 018 12 129 11 889 6 895 3 639 3 256
50 - 54 26 469 13 122 13 347 20 395 9 932 10 463 6 074 3 190 2 884
55 - 59 28 193 13 555 14 638 21 729 10 218 11 511 6 464 3 337 3 127
60 - 64 28 492 13 202 15 290 21 940 10 035 11 905 6 552 3 167 3 385
65 - 69 27 463 12 162 15 301 20 823 9 119 11 704 6 640 3 043 3 597
70 - 74 19 902 8 346 11 556 14 668 6 110 8 558 5 234 2 236 2 998
75 - 79 14 226 5 440 8 786 9 927 3 716 6 211 4 299 1 724 2 575
80 - 84 10 306 3 687 6 619 7 299 2 505 4 794 3 007 1 182 1 825
85 - 89 4 956 1 766 3 190 3 519 1 214 2 305 1 437 552 885
90 - 94 1 428 443 985 1 010 319 691 418 124 294
95 - 99 158 51 107 95 32 63 63 19 44
100 + 9 3 6 7 3 4 2 - 2
Варна 472 120 230 301 241 819 395 488 191 899 203 589 76 632 38 402 38 230
0 4 437 2 341 2 096 3 780 2 017 1 763 657 324 333
1 - 4 18 389 9 470 8 919 15 681 8 067 7 614 2 708 1 403 1 305
5 - 9 25 374 13 077 12 297 21 439 11 040 10 399 3 935 2 037 1 898
10 - 14 23 301 11 983 11 318 19 111 9 796 9 315 4 190 2 187 2 003
15 - 19 21 275 10 896 10 379 17 365 8 936 8 429 3 910 1 960 1 950
20 - 24 22 036 11 632 10 404 18 078 9 533 8 545 3 958 2 099 1 859
25 - 29 31 989 16 327 15 662 27 575 13 944 13 631 4 414 2 383 2 031
30 - 34 35 757 17 953 17 804 31 303 15 551 15 752 4 454 2 402 2 052
35 - 39 37 049 19 007 18 042 32 541 16 600 15 941 4 508 2 407 2 101
40 - 44 41 018 21 072 19 946 35 971 18 372 17 599 5 047 2 700 2 347
45 - 49 35 384 18 254 17 130 30 206 15 548 14 658 5 178 2 706 2 472
50 - 54 29 060 14 529 14 531 24 344 12 059 12 285 4 716 2 470 2 246
55 - 59 29 286 14 267 15 019 24 277 11 624 12 653 5 009 2 643 2 366
60 - 64 30 133 13 884 16 249 24 712 11 244 13 468 5 421 2 640 2 781
65 - 69 29 092 12 806 16 286 23 416 10 109 13 307 5 676 2 697 2 979
70 - 74 23 504 9 862 13 642 18 466 7 642 10 824 5 038 2 220 2 818
75 - 79 15 929 6 362 9 567 12 344 4 802 7 542 3 585 1 560 2 025
80 - 84 11 388 3 973 7 415 8 809 3 006 5 803 2 579 967 1 612
85 - 89 5 884 2 035 3 849 4 620 1 576 3 044 1 264 459 805
90 - 94 1 596 497 1 099 1 266 380 886 330 117 213
95 - 99 227 71 156 173 50 123 54 21 33
100 + 12 3 9 11 3 8 1 - 1
Велико Търново 239 132 115 655 123 477 168 428 80 945 87 483 70 704 34 710 35 994
0 1 990 1 002 988 1 454 693 761 536 309 227
1 - 4 8 109 4 194 3 915 6 040 3 100 2 940 2 069 1 094 975
5 - 9 10 411 5 334 5 077 7 646 3 929 3 717 2 765 1 405 1 360
10 - 14 9 888 5 103 4 785 6 863 3 540 3 323 3 025 1 563 1 462
15 - 19 10 234 5 185 5 049 7 076 3 577 3 499 3 158 1 608 1 550
20 - 24 11 624 5 907 5 717 8 566 4 296 4 270 3 058 1 611 1 447
25 - 29 19 343 9 743 9 600 15 961 7 878 8 083 3 382 1 865 1 517
30 - 34 15 082 7 916 7 166 11 669 5 963 5 706 3 413 1 953 1 460
35 - 39 14 937 7 712 7 225 11 333 5 797 5 536 3 604 1 915 1 689
40 - 44 17 016 8 796 8 220 12 675 6 452 6 223 4 341 2 344 1 997
45 - 49 16 245 8 296 7 949 11 926 5 954 5 972 4 319 2 342 1 977
50 - 54 14 998 7 564 7 434 10 742 5 254 5 488 4 256 2 310 1 946
55 - 59 16 314 7 996 8 318 11 585 5 450 6 135 4 729 2 546 2 183
60 - 64 17 641 8 384 9 257 12 209 5 633 6 576 5 432 2 751 2 681
65 - 69 17 602 7 908 9 694 11 567 5 154 6 413 6 035 2 754 3 281
70 - 74 15 283 6 435 8 848 9 148 3 874 5 274 6 135 2 561 3 574
75 - 79 10 369 3 998 6 371 5 647 2 209 3 438 4 722 1 789 2 933
80 - 84 7 162 2 542 4 620 3 745 1 320 2 425 3 417 1 222 2 195
85 - 89 3 784 1 300 2 484 2 003 687 1 316 1 781 613 1 168
90 - 94 954 296 658 500 164 336 454 132 322
95 - 99 143 41 102 72 20 52 71 21 50
100 + 3 3 - 1 1 - 2 2 -
Видин 86 927 42 411 44 516 56 000 27 199 28 801 30 927 15 212 15 715
0 573 291 282 380 188 192 193 103 90
1 - 4 2 367 1 216 1 151 1 693 855 838 674 361 313
5 - 9 3 603 1 858 1 745 2 665 1 395 1 270 938 463 475
10 - 14 3 875 2 025 1 850 2 791 1 454 1 337 1 084 571 513
15 - 19 3 751 1 887 1 864 2 701 1 356 1 345 1 050 531 519
20 - 24 3 134 1 628 1 506 2 198 1 118 1 080 936 510 426
25 - 29 3 693 2 016 1 677 2 560 1 372 1 188 1 133 644 489
30 - 34 4 333 2 313 2 020 3 120 1 614 1 506 1 213 699 514
35 - 39 4 866 2 566 2 300 3 611 1 848 1 763 1 255 718 537
40 - 44 6 256 3 292 2 964 4 665 2 357 2 308 1 591 935 656
45 - 49 6 849 3 635 3 214 5 018 2 569 2 449 1 831 1 066 765
50 - 54 5 689 3 024 2 665 4 056 2 093 1 963 1 633 931 702
55 - 59 5 959 3 121 2 838 4 124 2 074 2 050 1 835 1 047 788
60 - 64 6 520 3 151 3 369 4 230 1 986 2 244 2 290 1 165 1 125
65 - 69 7 902 3 471 4 431 4 482 1 910 2 572 3 420 1 561 1 859
70 - 74 7 129 3 062 4 067 3 514 1 500 2 014 3 615 1 562 2 053
75 - 79 4 559 1 796 2 763 1 944 732 1 212 2 615 1 064 1 551
80 - 84 3 446 1 239 2 207 1 372 479 893 2 074 760 1 314
85 - 89 1 814 641 1 173 649 230 419 1 165 411 754
90 - 94 544 161 383 199 60 139 345 101 244
95 - 99 65 18 47 28 9 19 37 9 28
100 + - - - - - - - - -
Враца 165 645 81 459 84 186 96 907 46 993 49 914 68 738 34 466 34 272
0 1 324 684 640 782 409 373 542 275 267
1 - 4 5 671 2 959 2 712 3 329 1 719 1 610 2 342 1 240 1 102
5 - 9 7 654 3 960 3 694 4 601 2 343 2 258 3 053 1 617 1 436
10 - 14 7 723 3 930 3 793 4 692 2 390 2 302 3 031 1 540 1 491
15 - 19 7 959 4 080 3 879 4 747 2 422 2 325 3 212 1 658 1 554
20 - 24 6 970 3 654 3 316 3 963 1 993 1 970 3 007 1 661 1 346
25 - 29 8 313 4 463 3 850 4 832 2 471 2 361 3 481 1 992 1 489
30 - 34 9 065 4 829 4 236 5 708 2 964 2 744 3 357 1 865 1 492
35 - 39 10 022 5 231 4 791 6 451 3 297 3 154 3 571 1 934 1 637
40 - 44 11 980 6 200 5 780 7 954 3 998 3 956 4 026 2 202 1 824
45 - 49 13 217 7 010 6 207 8 552 4 401 4 151 4 665 2 609 2 056
50 - 54 11 704 6 117 5 587 7 358 3 709 3 649 4 346 2 408 1 938
55 - 59 12 209 6 314 5 895 7 670 3 789 3 881 4 539 2 525 2 014
60 - 64 12 274 5 877 6 397 7 258 3 355 3 903 5 016 2 522 2 494
65 - 69 12 485 5 666 6 819 6 768 3 028 3 740 5 717 2 638 3 079
70 - 74 11 003 4 582 6 421 5 293 2 192 3 101 5 710 2 390 3 320
75 - 79 7 096 2 790 4 306 3 129 1 241 1 888 3 967 1 549 2 418
80 - 84 5 236 1 886 3 350 2 228 771 1 457 3 008 1 115 1 893
85 - 89 2 849 982 1 867 1 225 399 826 1 624 583 1 041
90 - 94 777 220 557 318 91 227 459 129 330
95 - 99 108 23 85 48 10 38 60 13 47
100 + 6 2 4 1 1 - 5 1 4
Габрово 110 254 53 243 57 011 90 287 43 563 46 724 19 967 9 680 10 287
0 730 386 344 615 329 286 115 57 58
1 - 4 3 072 1 607 1 465 2 540 1 319 1 221 532 288 244
5 - 9 4 452 2 278 2 174 3 773 1 944 1 829 679 334 345
10 - 14 4 378 2 238 2 140 3 685 1 881 1 804 693 357 336
15 - 19 4 190 2 150 2 040 3 591 1 855 1 736 599 295 304
20 - 24 3 851 2 100 1 751 3 203 1 730 1 473 648 370 278
25 - 29 5 466 3 092 2 374 4 708 2 667 2 041 758 425 333
30 - 34 5 878 3 196 2 682 5 121 2 767 2 354 757 429 328
35 - 39 6 698 3 552 3 146 5 836 3 072 2 764 862 480 382
40 - 44 8 270 4 305 3 965 7 200 3 708 3 492 1 070 597 473
45 - 49 8 115 4 194 3 921 6 963 3 568 3 395 1 152 626 526
50 - 54 7 611 3 812 3 799 6 487 3 214 3 273 1 124 598 526
55 - 59 7 958 3 895 4 063 6 665 3 173 3 492 1 293 722 571
60 - 64 8 444 3 993 4 451 6 850 3 195 3 655 1 594 798 796
65 - 69 9 461 4 069 5 392 7 492 3 152 4 340 1 969 917 1 052
70 - 74 8 439 3 499 4 940 6 320 2 620 3 700 2 119 879 1 240
75 - 79 5 980 2 322 3 658 4 346 1 673 2 673 1 634 649 985
80 - 84 4 364 1 580 2 784 3 008 1 083 1 925 1 356 497 859
85 - 89 2 150 760 1 390 1 425 480 945 725 280 445
90 - 94 644 183 461 389 109 280 255 74 181
95 - 99 102 32 70 69 24 45 33 8 25
100 + 1 - 1 1 - 1 - - -
Добрич 176 145 85 739 90 406 121 666 58 509 63 157 54 479 27 230 27 249
0 1 402 715 687 959 485 474 443 230 213
1 - 4 6 043 3 090 2 953 4 146 2 126 2 020 1 897 964 933
5 - 9 8 738 4 546 4 192 5 838 3 063 2 775 2 900 1 483 1 417
10 - 14 8 791 4 507 4 284 5 838 2 997 2 841 2 953 1 510 1 443
15 - 19 8 265 4 238 4 027 5 444 2 803 2 641 2 821 1 435 1 386
20 - 24 7 854 4 012 3 842 5 139 2 614 2 525 2 715 1 398 1 317
25 - 29 9 787 5 183 4 604 6 702 3 459 3 243 3 085 1 724 1 361
30 - 34 10 869 5 723 5 146 7 836 4 025 3 811 3 033 1 698 1 335
35 - 39 11 257 5 871 5 386 8 030 4 142 3 888 3 227 1 729 1 498
40 - 44 13 521 6 942 6 579 9 790 4 966 4 824 3 731 1 976 1 755
45 - 49 13 807 7 020 6 787 9 996 4 956 5 040 3 811 2 064 1 747
50 - 54 12 294 6 279 6 015 8 827 4 351 4 476 3 467 1 928 1 539
55 - 59 12 821 6 181 6 640 9 370 4 431 4 939 3 451 1 750 1 701
60 - 64 12 811 5 971 6 840 9 098 4 144 4 954 3 713 1 827 1 886
65 - 69 13 140 5 791 7 349 9 048 3 966 5 082 4 092 1 825 2 267
70 - 74 10 286 4 223 6 063 6 664 2 727 3 937 3 622 1 496 2 126
75 - 79 7 112 2 756 4 356 4 364 1 618 2 746 2 748 1 138 1 610
80 - 84 4 433 1 649 2 784 2 774 1 016 1 758 1 659 633 1 026
85 - 89 2 222 824 1 398 1 364 493 871 858 331 527
90 - 94 602 198 404 381 118 263 221 80 141
95 - 99 89 20 69 58 9 49 31 11 20
100 + 1 - 1 - - - 1 - 1
Кърджали 151 113 74 958 76 155 62 597 30 121 32 476 88 516 44 837 43 679
0 1 417 716 701 660 336 324 757 380 377
1 - 4 5 735 3 026 2 709 2 643 1 384 1 259 3 092 1 642 1 450
5 - 9 7 248 3 706 3 542 3 348 1 769 1 579 3 900 1 937 1 963
10 - 14 7 060 3 612 3 448 3 314 1 709 1 605 3 746 1 903 1 843
15 - 19 6 457 3 346 3 111 3 098 1 588 1 510 3 359 1 758 1 601
20 - 24 6 244 3 210 3 034 2 533 1 297 1 236 3 711 1 913 1 798
25 - 29 8 717 4 466 4 251 3 502 1 715 1 787 5 215 2 751 2 464
30 - 34 9 985 4 996 4 989 4 281 1 990 2 291 5 704 3 006 2 698
35 - 39 11 393 5 919 5 474 4 932 2 427 2 505 6 461 3 492 2 969
40 - 44 11 110 5 930 5 180 4 946 2 464 2 482 6 164 3 466 2 698
45 - 49 11 154 5 946 5 208 4 883 2 420 2 463 6 271 3 526 2 745
50 - 54 11 168 5 772 5 396 4 704 2 279 2 425 6 464 3 493 2 971
55 - 59 11 968 5 954 6 014 4 862 2 304 2 558 7 106 3 650 3 456
60 - 64 11 981 5 680 6 301 4 569 2 107 2 462 7 412 3 573 3 839
65 - 69 9 926 4 587 5 339 3 532 1 625 1 907 6 394 2 962 3 432
70 - 74 6 828 2 994 3 834 2 371 1 008 1 363 4 457 1 986 2 471
75 - 79 6 139 2 557 3 582 2 003 814 1 189 4 136 1 743 2 393
80 - 84 4 141 1 637 2 504 1 471 543 928 2 670 1 094 1 576
85 - 89 1 819 694 1 125 716 264 452 1 103 430 673
90 - 94 535 198 337 198 74 124 337 124 213
95 - 99 76 11 65 28 4 24 48 7 41
100 + 12 1 11 3 - 3 9 1 8
Кюстендил 121 099 58 819 62 280 84 329 40 650 43 679 36 770 18 169 18 601
0 870 453 417 692 367 325 178 86 92
1 - 4 3 584 1 807 1 777 2 862 1 450 1 412 722 357 365
5 - 9 4 942 2 545 2 397 3 960 2 031 1 929 982 514 468
10 - 14 5 136 2 663 2 473 4 116 2 135 1 981 1 020 528 492
15 - 19 4 796 2 497 2 299 3 700 1 906 1 794 1 096 591 505
20 - 24 3 772 2 065 1 707 2 773 1 488 1 285 999 577 422
25 - 29 5 170 2 784 2 386 3 693 1 955 1 738 1 477 829 648
30 - 34 6 535 3 522 3 013 4 819 2 535 2 284 1 716 987 729
35 - 39 7 639 4 069 3 570 5 708 2 973 2 735 1 931 1 096 835
40 - 44 8 928 4 623 4 305 6 612 3 384 3 228 2 316 1 239 1 077
45 - 49 9 424 4 878 4 546 6 890 3 510 3 380 2 534 1 368 1 166
50 - 54 8 870 4 554 4 316 6 274 3 121 3 153 2 596 1 433 1 163
55 - 59 9 339 4 649 4 690 6 537 3 147 3 390 2 802 1 502 1 300
60 - 64 9 572 4 486 5 086 6 616 2 978 3 638 2 956 1 508 1 448
65 - 69 9 861 4 431 5 430 6 419 2 821 3 598 3 442 1 610 1 832
70 - 74 8 638 3 619 5 019 5 115 2 114 3 001 3 523 1 505 2 018
75 - 79 6 226 2 419 3 807 3 369 1 274 2 095 2 857 1 145 1 712
80 - 84 4 596 1 688 2 908 2 445 852 1 593 2 151 836 1 315
85 - 89 2 411 842 1 569 1 305 474 831 1 106 368 738
90 - 94 675 186 489 377 112 265 298 74 224
95 - 99 112 38 74 45 22 23 67 16 51
100 + 3 1 2 2 1 1 1 - 1
Ловеч 126 961 61 906 65 055 79 690 38 711 40 979 47 271 23 195 24 076
0 1 017 532 485 679 342 337 338 190 148
1 - 4 4 064 2 066 1 998 2 654 1 349 1 305 1 410 717 693
5 - 9 5 871 2 975 2 896 3 786 1 921 1 865 2 085 1 054 1 031
10 - 14 5 929 3 047 2 882 3 768 1 946 1 822 2 161 1 101 1 060
15 - 19 5 870 3 023 2 847 3 796 1 938 1 858 2 074 1 085 989
20 - 24 4 793 2 530 2 263 2 980 1 552 1 428 1 813 978 835
25 - 29 6 019 3 226 2 793 3 751 1 972 1 779 2 268 1 254 1 014
30 - 34 6 558 3 468 3 090 4 277 2 220 2 057 2 281 1 248 1 033
35 - 39 7 282 3 866 3 416 4 810 2 526 2 284 2 472 1 340 1 132
40 - 44 8 952 4 694 4 258 6 169 3 175 2 994 2 783 1 519 1 264
45 - 49 9 569 5 038 4 531 6 584 3 371 3 213 2 985 1 667 1 318
50 - 54 8 795 4 501 4 294 6 023 2 999 3 024 2 772 1 502 1 270
55 - 59 9 130 4 666 4 464 6 052 2 988 3 064 3 078 1 678 1 400
60 - 64 9 279 4 445 4 834 5 965 2 801 3 164 3 314 1 644 1 670
65 - 69 10 050 4 432 5 618 6 081 2 664 3 417 3 969 1 768 2 201
70 - 74 9 016 3 745 5 271 5 023 2 100 2 923 3 993 1 645 2 348
75 - 79 6 489 2 537 3 952 3 318 1 323 1 995 3 171 1 214 1 957
80 - 84 4 982 1 937 3 045 2 417 966 1 451 2 565 971 1 594
85 - 89 2 475 896 1 579 1 158 409 749 1 317 487 830
90 - 94 708 235 473 349 127 222 359 108 251
95 - 99 111 47 64 49 22 27 62 25 37
100 + 2 - 2 1 - 1 1 - 1
Монтана 132 214 64 678 67 536 84 621 40 944 43 677 47 593 23 734 23 859
0 1 024 511 513 651 318 333 373 193 180
1 - 4 4 546 2 390 2 156 3 020 1 534 1 486 1 526 856 670
5 - 9 6 168 3 167 3 001 4 245 2 203 2 042 1 923 964 959
10 - 14 6 054 3 116 2 938 4 031 2 057 1 974 2 023 1 059 964
15 - 19 6 372 3 272 3 100 4 252 2 130 2 122 2 120 1 142 978
20 - 24 5 429 2 850 2 579 3 492 1 761 1 731 1 937 1 089 848
25 - 29 6 504 3 436 3 068 4 322 2 213 2 109 2 182 1 223 959
30 - 34 7 098 3 787 3 311 5 059 2 620 2 439 2 039 1 167 872
35 - 39 7 657 4 101 3 556 5 490 2 877 2 613 2 167 1 224 943
40 - 44 9 140 4 725 4 415 6 421 3 242 3 179 2 719 1 483 1 236
45 - 49 9 701 5 066 4 635 6 793 3 442 3 351 2 908 1 624 1 284
50 - 54 8 853 4 623 4 230 6 173 3 106 3 067 2 680 1 517 1 163
55 - 59 9 416 4 802 4 614 6 469 3 155 3 314 2 947 1 647 1 300
60 - 64 9 826 4 812 5 014 6 445 3 063 3 382 3 381 1 749 1 632
65 - 69 10 707 4 880 5 827 6 215 2 782 3 433 4 492 2 098 2 394
70 - 74 9 176 3 804 5 372 4 838 1 991 2 847 4 338 1 813 2 525
75 - 79 6 378 2 392 3 986 3 045 1 159 1 886 3 333 1 233 2 100
80 - 84 4 837 1 777 3 060 2 224 800 1 424 2 613 977 1 636
85 - 89 2 483 887 1 596 1 069 369 700 1 414 518 896
90 - 94 738 245 493 329 112 217 409 133 276
95 - 99 105 33 72 38 10 28 67 23 44
100 + 2 2 - - - - 2 2 -
Пазарджик 257 965 126 454 131 511 161 706 78 544 83 162 96 259 47 910 48 349
0 2 347 1 208 1 139 1 481 771 710 866 437 429
1 - 4 9 915 5 077 4 838 6 525 3 372 3 153 3 390 1 705 1 685
5 - 9 13 434 6 954 6 480 8 737 4 526 4 211 4 697 2 428 2 269
10 - 14 13 032 6 726 6 306 8 225 4 260 3 965 4 807 2 466 2 341
15 - 19 12 659 6 607 6 052 7 907 4 121 3 786 4 752 2 486 2 266
20 - 24 11 164 5 853 5 311 6 713 3 490 3 223 4 451 2 363 2 088
25 - 29 14 863 7 724 7 139 9 027 4 578 4 449 5 836 3 146 2 690
30 - 34 16 797 8 877 7 920 10 578 5 429 5 149 6 219 3 448 2 771
35 - 39 17 285 9 227 8 058 11 206 5 928 5 278 6 079 3 299 2 780
40 - 44 18 257 9 580 8 677 11 836 6 163 5 673 6 421 3 417 3 004
45 - 49 19 316 9 835 9 481 12 281 6 174 6 107 7 035 3 661 3 374
50 - 54 18 421 9 334 9 087 11 552 5 649 5 903 6 869 3 685 3 184
55 - 59 19 983 9 988 9 995 12 780 6 261 6 519 7 203 3 727 3 476
60 - 64 18 360 8 712 9 648 11 722 5 448 6 274 6 638 3 264 3 374
65 - 69 16 691 7 373 9 318 10 410 4 581 5 829 6 281 2 792 3 489
70 - 74 13 708 5 592 8 116 8 221 3 357 4 864 5 487 2 235 3 252
75 - 79 10 128 3 786 6 342 5 793 2 122 3 671 4 335 1 664 2 671
80 - 84 7 187 2 597 4 590 4 131 1 503 2 628 3 056 1 094 1 962
85 - 89 3 341 1 100 2 241 1 964 644 1 320 1 377 456 921
90 - 94 959 270 689 553 146 407 406 124 282
95 - 99 113 33 80 63 21 42 50 12 38
100 + 5 1 4 1 - 1 4 1 3
Перник 122 421 59 646 62 775 96 647 46 649 49 998 25 774 12 997 12 777
0 943 473 470 829 416 413 114 57 57
1 - 4 3 765 1 966 1 799 3 250 1 700 1 550 515 266 249
5 - 9 5 290 2 777 2 513 4 640 2 446 2 194 650 331 319
10 - 14 4 920 2 552 2 368 4 269 2 205 2 064 651 347 304
15 - 19 4 705 2 452 2 253 4 024 2 084 1 940 681 368 313
20 - 24 4 098 2 202 1 896 3 414 1 821 1 593 684 381 303
25 - 29 5 510 2 969 2 541 4 605 2 450 2 155 905 519 386
30 - 34 7 497 3 935 3 562 6 410 3 293 3 117 1 087 642 445
35 - 39 8 748 4 675 4 073 7 397 3 898 3 499 1 351 777 574
40 - 44 9 569 4 936 4 633 7 983 4 042 3 941 1 586 894 692
45 - 49 9 158 4 754 4 404 7 522 3 826 3 696 1 636 928 708
50 - 54 8 676 4 393 4 283 7 084 3 466 3 618 1 592 927 665
55 - 59 9 601 4 700 4 901 7 732 3 692 4 040 1 869 1 008 861
60 - 64 9 463 4 490 4 973 7 364 3 383 3 981 2 099 1 107 992
65 - 69 9 266 4 126 5 140 6 603 2 881 3 722 2 663 1 245 1 418
70 - 74 7 792 3 231 4 561 5 175 2 075 3 100 2 617 1 156 1 461
75 - 79 5 813 2 252 3 561 3 632 1 373 2 259 2 181 879 1 302
80 - 84 4 585 1 665 2 920 2 820 947 1 873 1 765 718 1 047
85 - 89 2 300 834 1 466 1 430 485 945 870 349 521
90 - 94 628 235 393 411 153 258 217 82 135
95 - 99 91 28 63 51 12 39 40 16 24
100 + 3 1 2 2 1 1 1 - 1
Плевен 244 209 119 044 125 165 162 991 78 861 84 130 81 218 40 183 41 035
0 2 123 1 095 1 028 1 418 716 702 705 379 326
1 - 4 8 754 4 539 4 215 5 824 3 001 2 823 2 930 1 538 1 392
5 - 9 11 485 5 857 5 628 7 842 4 021 3 821 3 643 1 836 1 807
10 - 14 11 403 5 844 5 559 7 579 3 895 3 684 3 824 1 949 1 875
15 - 19 11 004 5 619 5 385 7 164 3 676 3 488 3 840 1 943 1 897
20 - 24 10 109 5 129 4 980 6 586 3 245 3 341 3 523 1 884 1 639
25 - 29 12 364 6 570 5 794 8 520 4 397 4 123 3 844 2 173 1 671
30 - 34 13 668 7 168 6 500 9 991 5 168 4 823 3 677 2 000 1 677
35 - 39 14 272 7 559 6 713 10 455 5 461 4 994 3 817 2 098 1 719
40 - 44 16 718 8 664 8 054 12 458 6 382 6 076 4 260 2 282 1 978
45 - 49 17 737 9 270 8 467 12 949 6 610 6 339 4 788 2 660 2 128
50 - 54 16 037 8 210 7 827 11 321 5 578 5 743 4 716 2 632 2 084
55 - 59 17 503 8 808 8 695 12 328 6 039 6 289 5 175 2 769 2 406
60 - 64 18 343 8 898 9 445 12 468 5 912 6 556 5 875 2 986 2 889
65 - 69 19 401 8 898 10 503 12 546 5 638 6 908 6 855 3 260 3 595
70 - 74 17 033 7 263 9 770 9 816 4 262 5 554 7 217 3 001 4 216
75 - 79 11 655 4 424 7 231 6 208 2 324 3 884 5 447 2 100 3 347
80 - 84 8 718 3 242 5 476 4 436 1 549 2 887 4 282 1 693 2 589
85 - 89 4 379 1 487 2 892 2 324 750 1 574 2 055 737 1 318
90 - 94 1 336 450 886 677 213 464 659 237 422
95 - 99 156 46 110 71 20 51 85 26 59
100 + 11 4 7 10 4 6 1 - 1
Пловдив 669 796 322 158 347 638 505 310 241 147 264 163 164 486 81 011 83 475
0 6 386 3 237 3 149 4 906 2 501 2 405 1 480 736 744
1 - 4 26 319 13 539 12 780 20 665 10 577 10 088 5 654 2 962 2 692
5 - 9 33 798 17 559 16 239 26 364 13 699 12 665 7 434 3 860 3 574
10 - 14 30 837 15 817 15 020 23 295 11 929 11 366 7 542 3 888 3 654
15 - 19 29 643 15 289 14 354 22 537 11 578 10 959 7 106 3 711 3 395
20 - 24 32 100 16 459 15 641 24 478 12 510 11 968 7 622 3 949 3 673
25 - 29 43 038 21 563 21 475 33 497 16 513 16 984 9 541 5 050 4 491
30 - 34 47 065 24 003 23 062 37 200 18 641 18 559 9 865 5 362 4 503
35 - 39 48 922 25 270 23 652 38 742 19 695 19 047 10 180 5 575 4 605
40 - 44 51 430 26 251 25 179 40 580 20 471 20 109 10 850 5 780 5 070
45 - 49 48 544 24 599 23 945 37 174 18 540 18 634 11 370 6 059 5 311
50 - 54 43 379 21 293 22 086 32 723 15 786 16 937 10 656 5 507 5 149
55 - 59 45 830 22 137 23 693 34 431 16 290 18 141 11 399 5 847 5 552
60 - 64 44 192 20 675 23 517 33 065 15 097 17 968 11 127 5 578 5 549
65 - 69 42 444 18 377 24 067 30 936 13 257 17 679 11 508 5 120 6 388
70 - 74 35 300 14 426 20 874 24 639 9 973 14 666 10 661 4 453 6 208
75 - 79 26 738 10 111 16 627 17 793 6 640 11 153 8 945 3 471 5 474
80 - 84 20 221 7 045 13 176 13 139 4 456 8 683 7 082 2 589 4 493
85 - 89 10 202 3 453 6 749 6 876 2 288 4 588 3 326 1 165 2 161
90 - 94 2 974 926 2 048 1 986 616 1 370 988 310 678
95 - 99 414 125 289 273 87 186 141 38 103
100 + 20 4 16 11 3 8 9 1 8
Разград 113 714 55 437 58 277 53 691 25 624 28 067 60 023 29 813 30 210
0 889 449 440 400 202 198 489 247 242
1 - 4 3 924 1 996 1 928 1 803 926 877 2 121 1 070 1 051
5 - 9 5 415 2 797 2 618 2 551 1 285 1 266 2 864 1 512 1 352
10 - 14 5 369 2 759 2 610 2 542 1 310 1 232 2 827 1 449 1 378
15 - 19 5 535 2 855 2 680 2 511 1 270 1 241 3 024 1 585 1 439
20 - 24 5 278 2 737 2 541 2 290 1 158 1 132 2 988 1 579 1 409
25 - 29 6 203 3 166 3 037 2 786 1 366 1 420 3 417 1 800 1 617
30 - 34 6 685 3 495 3 190 3 180 1 633 1 547 3 505 1 862 1 643
35 - 39 7 346 3 788 3 558 3 585 1 830 1 755 3 761 1 958 1 803
40 - 44 8 484 4 395 4 089 4 173 2 111 2 062 4 311 2 284 2 027
45 - 49 9 116 4 728 4 388 4 555 2 280 2 275 4 561 2 448 2 113
50 - 54 8 500 4 416 4 084 4 204 2 102 2 102 4 296 2 314 1 982
55 - 59 8 434 4 125 4 309 4 215 1 962 2 253 4 219 2 163 2 056
60 - 64 8 500 4 035 4 465 4 187 1 951 2 236 4 313 2 084 2 229
65 - 69 8 241 3 699 4 542 3 700 1 659 2 041 4 541 2 040 2 501
70 - 74 6 752 2 663 4 089 3 037 1 170 1 867 3 715 1 493 2 222
75 - 79 4 568 1 739 2 829 1 934 721 1 213 2 634 1 018 1 616
80 - 84 2 875 1 084 1 791 1 298 461 837 1 577 623 954
85 - 89 1 228 391 837 579 168 411 649 223 426
90 - 94 328 112 216 145 56 89 183 56 127
95 - 99 39 8 31 14 3 11 25 5 20
100 + 5 - 5 2 - 2 3 - 3
Русе 221 336 108 150 113 186 172 312 83 979 88 333 49 024 24 171 24 853
0 1 699 929 770 1 339 737 602 360 192 168
1 - 4 7 263 3 810 3 453 5 910 3 094 2 816 1 353 716 637
5 - 9 9 702 5 022 4 680 7 931 4 086 3 845 1 771 936 835
10 - 14 9 323 4 767 4 556 7 459 3 824 3 635 1 864 943 921
15 - 19 9 180 4 755 4 425 7 232 3 775 3 457 1 948 980 968
20 - 24 11 046 5 900 5 146 9 025 4 803 4 222 2 021 1 097 924
25 - 29 13 937 7 642 6 295 11 577 6 304 5 273 2 360 1 338 1 022
30 - 34 14 222 7 481 6 741 11 731 6 103 5 628 2 491 1 378 1 113
35 - 39 14 303 7 581 6 722 11 743 6 143 5 600 2 560 1 438 1 122
40 - 44 16 771 8 552 8 219 13 809 6 959 6 850 2 962 1 593 1 369
45 - 49 16 314 8 333 7 981 13 125 6 594 6 531 3 189 1 739 1 450
50 - 54 14 956 7 517 7 439 11 830 5 880 5 950 3 126 1 637 1 489
55 - 59 15 375 7 635 7 740 11 948 5 827 6 121 3 427 1 808 1 619
60 - 64 16 358 7 794 8 564 12 374 5 798 6 576 3 984 1 996 1 988
65 - 69 15 963 7 032 8 931 11 711 5 162 6 549 4 252 1 870 2 382
70 - 74 14 196 5 748 8 448 9 729 3 894 5 835 4 467 1 854 2 613
75 - 79 9 601 3 717 5 884 6 348 2 420 3 928 3 253 1 297 1 956
80 - 84 6 732 2 427 4 305 4 496 1 575 2 921 2 236 852 1 384
85 - 89 3 380 1 157 2 223 2 289 756 1 533 1 091 401 690
90 - 94 896 307 589 633 218 415 263 89 174
95 - 99 115 44 71 70 27 43 45 17 28
100 + 4 - 4 3 - 3 1 - 1
Силистра 110 562 54 199 56 363 48 908 23 452 25 456 61 654 30 747 30 907
0 925 473 452 366 191 175 559 282 277
1 - 4 3 894 1 986 1 908 1 586 813 773 2 308 1 173 1 135
5 - 9 5 204 2 685 2 519 2 127 1 098 1 029 3 077 1 587 1 490
10 - 14 5 146 2 714 2 432 2 120 1 146 974 3 026 1 568 1 458
15 - 19 5 007 2 589 2 418 2 009 1 014 995 2 998 1 575 1 423
20 - 24 4 615 2 331 2 284 1 800 878 922 2 815 1 453 1 362
25 - 29 5 912 3 121 2 791 2 410 1 234 1 176 3 502 1 887 1 615
30 - 34 6 424 3 441 2 983 2 780 1 473 1 307 3 644 1 968 1 676
35 - 39 6 522 3 435 3 087 2 813 1 465 1 348 3 709 1 970 1 739
40 - 44 7 740 3 976 3 764 3 636 1 817 1 819 4 104 2 159 1 945
45 - 49 8 494 4 426 4 068 4 011 2 026 1 985 4 483 2 400 2 083
50 - 54 8 115 4 148 3 967 3 797 1 909 1 888 4 318 2 239 2 079
55 - 59 8 100 4 061 4 039 3 795 1 823 1 972 4 305 2 238 2 067
60 - 64 8 294 3 896 4 398 3 904 1 740 2 164 4 390 2 156 2 234
65 - 69 8 725 3 903 4 822 4 017 1 736 2 281 4 708 2 167 2 541
70 - 74 7 362 3 158 4 204 3 330 1 453 1 877 4 032 1 705 2 327
75 - 79 5 317 2 118 3 199 2 254 883 1 371 3 063 1 235 1 828
80 - 84 3 053 1 150 1 903 1 368 504 864 1 685 646 1 039
85 - 89 1 309 475 834 591 200 391 718 275 443
90 - 94 350 101 249 170 45 125 180 56 124
95 - 99 49 11 38 22 3 19 27 8 19
100 + 5 1 4 2 1 1 3 - 3
Сливен 188 433 91 614 96 819 124 109 59 694 64 415 64 324 31 920 32 404
0 2 361 1 203 1 158 1 407 738 669 954 465 489
1 - 4 9 388 4 829 4 559 5 729 2 937 2 792 3 659 1 892 1 767
5 - 9 11 532 5 909 5 623 7 271 3 750 3 521 4 261 2 159 2 102
10 - 14 11 439 5 725 5 714 7 153 3 566 3 587 4 286 2 159 2 127
15 - 19 10 601 5 441 5 160 6 815 3 469 3 346 3 786 1 972 1 814
20 - 24 9 007 4 686 4 321 5 638 2 935 2 703 3 369 1 751 1 618
25 - 29 10 756 5 614 5 142 7 031 3 661 3 370 3 725 1 953 1 772
30 - 34 11 474 6 060 5 414 7 705 3 961 3 744 3 769 2 099 1 670
35 - 39 12 237 6 367 5 870 8 520 4 359 4 161 3 717 2 008 1 709
40 - 44 13 432 6 750 6 682 9 695 4 797 4 898 3 737 1 953 1 784
45 - 49 12 402 6 251 6 151 8 857 4 383 4 474 3 545 1 868 1 677
50 - 54 11 830 5 943 5 887 8 209 4 006 4 203 3 621 1 937 1 684
55 - 59 12 718 6 326 6 392 8 795 4 286 4 509 3 923 2 040 1 883
60 - 64 12 644 5 942 6 702 8 574 3 948 4 626 4 070 1 994 2 076
65 - 69 12 234 5 322 6 912 8 031 3 438 4 593 4 203 1 884 2 319
70 - 74 9 486 3 896 5 590 5 829 2 370 3 459 3 657 1 526 2 131
75 - 79 6 822 2 512 4 310 4 071 1 445 2 626 2 751 1 067 1 684
80 - 84 5 063 1 812 3 251 2 998 1 034 1 964 2 065 778 1 287
85 - 89 2 314 822 1 492 1 371 486 885 943 336 607
90 - 94 626 185 441 370 111 259 256 74 182
95 - 99 63 17 46 38 12 26 25 5 20
100 + 4 2 2 2 2 - 2 - 2
Смолян 107 282 51 960 55 322 60 033 28 904 31 129 47 249 23 056 24 193
0 742 352 390 442 208 234 300 144 156
1 - 4 2 949 1 466 1 483 1 851 923 928 1 098 543 555
5 - 9 4 269 2 178 2 091 2 650 1 346 1 304 1 619 832 787
10 - 14 4 389 2 303 2 086 2 750 1 444 1 306 1 639 859 780
15 - 19 4 203 2 172 2 031 2 535 1 275 1 260 1 668 897 771
20 - 24 3 378 1 778 1 600 1 969 1 023 946 1 409 755 654
25 - 29 5 156 2 837 2 319 2 955 1 548 1 407 2 201 1 289 912
30 - 34 6 635 3 581 3 054 4 018 2 084 1 934 2 617 1 497 1 120
35 - 39 7 313 3 916 3 397 4 461 2 354 2 107 2 852 1 562 1 290
40 - 44 7 581 3 927 3 654 4 630 2 348 2 282 2 951 1 579 1 372
45 - 49 8 096 4 124 3 972 4 701 2 339 2 362 3 395 1 785 1 610
50 - 54 8 617 4 298 4 319 4 773 2 299 2 474 3 844 1 999 1 845
55 - 59 9 762 4 841 4 921 5 381 2 593 2 788 4 381 2 248 2 133
60 - 64 9 553 4 405 5 148 5 125 2 347 2 778 4 428 2 058 2 370
65 - 69 8 509 3 713 4 796 4 499 1 985 2 514 4 010 1 728 2 282
70 - 74 6 288 2 498 3 790 3 107 1 254 1 853 3 181 1 244 1 937
75 - 79 4 740 1 856 2 884 2 075 835 1 240 2 665 1 021 1 644
80 - 84 3 115 1 118 1 997 1 297 451 846 1 818 667 1 151
85 - 89 1 486 462 1 024 605 194 411 881 268 613
90 - 94 427 117 310 180 46 134 247 71 176
95 - 99 69 16 53 27 7 20 42 9 33
100 + 5 2 3 2 1 1 3 1 2
София 231 563 113 849 117 714 141 709 69 147 72 562 89 854 44 702 45 152
0 1 982 1 004 978 1 292 645 647 690 359 331
1 - 4 7 969 4 072 3 897 5 415 2 747 2 668 2 554 1 325 1 229
5 - 9 10 823 5 517 5 306 7 334 3 775 3 559 3 489 1 742 1 747
10 - 14 10 752 5 616 5 136 7 169 3 762 3 407 3 583 1 854 1 729
15 - 19 10 493 5 465 5 028 6 935 3 602 3 333 3 558 1 863 1 695
20 - 24 9 651 4 959 4 692 6 123 3 108 3 015 3 528 1 851 1 677
25 - 29 11 845 6 368 5 477 7 528 3 933 3 595 4 317 2 435 1 882
30 - 34 14 143 7 590 6 553 9 281 4 876 4 405 4 862 2 714 2 148
35 - 39 15 388 8 204 7 184 10 012 5 243 4 769 5 376 2 961 2 415
40 - 44 17 469 9 111 8 358 11 242 5 775 5 467 6 227 3 336 2 891
45 - 49 17 796 9 179 8 617 11 270 5 646 5 624 6 526 3 533 2 993
50 - 54 16 374 8 481 7 893 10 449 5 275 5 174 5 925 3 206 2 719
55 - 59 16 632 8 404 8 228 10 230 4 948 5 282 6 402 3 456 2 946
60 - 64 16 535 7 935 8 600 9 962 4 650 5 312 6 573 3 285 3 288
65 - 69 16 810 7 539 9 271 9 428 4 173 5 255 7 382 3 366 4 016
70 - 74 14 188 6 053 8 135 7 300 3 126 4 174 6 888 2 927 3 961
75 - 79 9 983 3 877 6 106 4 802 1 810 2 992 5 181 2 067 3 114
80 - 84 7 603 2 696 4 907 3 605 1 245 2 360 3 998 1 451 2 547
85 - 89 3 935 1 396 2 539 1 785 621 1 164 2 150 775 1 375
90 - 94 1 043 337 706 486 165 321 557 172 385
95 - 99 138 42 96 55 21 34 83 21 62
100 + 11 4 7 6 1 5 5 3 2
София (столица) 1 325 429 635 040 690 389 1 266 295 605 760 660 535 59 134 29 280 29 854
0 13 387 6 893 6 494 12 912 6 647 6 265 475 246 229
1 - 4 54 043 27 645 26 398 52 206 26 705 25 501 1 837 940 897
5 - 9 67 825 34 848 32 977 65 071 33 434 31 637 2 754 1 414 1 340
10 - 14 55 556 28 591 26 965 52 889 27 169 25 720 2 667 1 422 1 245
15 - 19 53 766 27 622 26 144 51 195 26 253 24 942 2 571 1 369 1 202
20 - 24 76 710 39 067 37 643 74 041 37 647 36 394 2 669 1 420 1 249
25 - 29 111 884 56 765 55 119 108 301 54 921 53 380 3 583 1 844 1 739
30 - 34 113 846 57 498 56 348 109 784 55 419 54 365 4 062 2 079 1 983
35 - 39 111 322 55 939 55 383 106 892 53 635 53 257 4 430 2 304 2 126
40 - 44 116 230 58 595 57 635 110 953 55 857 55 096 5 277 2 738 2 539
45 - 49 94 819 47 675 47 144 90 069 45 211 44 858 4 750 2 464 2 286
50 - 54 75 250 36 958 38 292 71 284 34 935 36 349 3 966 2 023 1 943
55 - 59 74 916 34 800 40 116 70 791 32 750 38 041 4 125 2 050 2 075
60 - 64 77 270 33 795 43 475 73 179 31 770 41 409 4 091 2 025 2 066
65 - 69 76 288 31 562 44 726 72 287 29 791 42 496 4 001 1 771 2 230
70 - 74 58 754 23 637 35 117 55 719 22 304 33 415 3 035 1 333 1 702
75 - 79 39 207 14 914 24 293 37 037 14 057 22 980 2 170 857 1 313
80 - 84 29 930 10 309 19 621 28 321 9 696 18 625 1 609 613 996
85 - 89 17 209 5 652 11 557 16 414 5 381 11 033 795 271 524
90 - 94 6 187 1 954 4 233 5 949 1 867 4 082 238 87 151
95 - 99 991 308 683 962 298 664 29 10 19
100 + 39 13 26 39 13 26 - - -
Стара Загора 319 067 154 706 164 361 230 078 110 945 119 133 88 989 43 761 45 228
0 3 075 1 615 1 460 2 187 1 160 1 027 888 455 433
1 - 4 12 466 6 471 5 995 9 173 4 760 4 413 3 293 1 711 1 582
5 - 9 16 374 8 383 7 991 11 939 6 141 5 798 4 435 2 242 2 193
10 - 14 15 316 7 992 7 324 10 877 5 603 5 274 4 439 2 389 2 050
15 - 19 14 811 7 636 7 175 10 676 5 544 5 132 4 135 2 092 2 043
20 - 24 13 637 6 816 6 821 9 738 4 702 5 036 3 899 2 114 1 785
25 - 29 17 780 8 984 8 796 13 076 6 416 6 660 4 704 2 568 2 136
30 - 34 20 324 10 604 9 720 15 650 7 985 7 665 4 674 2 619 2 055
35 - 39 21 990 11 648 10 342 17 038 8 937 8 101 4 952 2 711 2 241
40 - 44 24 545 12 808 11 737 19 170 9 867 9 303 5 375 2 941 2 434
45 - 49 23 021 11 881 11 140 17 614 8 962 8 652 5 407 2 919 2 488
50 - 54 20 978 10 635 10 343 15 862 7 865 7 997 5 116 2 770 2 346
55 - 59 21 947 10 763 11 184 16 444 7 911 8 533 5 503 2 852 2 651
60 - 64 22 592 10 536 12 056 16 518 7 617 8 901 6 074 2 919 3 155
65 - 69 22 351 9 716 12 635 15 255 6 621 8 634 7 096 3 095 4 001
70 - 74 18 012 7 264 10 748 11 346 4 628 6 718 6 666 2 636 4 030
75 - 79 13 261 5 126 8 135 7 766 2 934 4 832 5 495 2 192 3 303
80 - 84 10 183 3 687 6 496 5 919 2 063 3 856 4 264 1 624 2 640
85 - 89 4 923 1 687 3 236 2 950 973 1 977 1 973 714 1 259
90 - 94 1 290 403 887 765 229 536 525 174 351
95 - 99 183 49 134 109 26 83 74 23 51
100 + 8 2 6 6 1 5 2 1 1
Търговище 112 474 54 942 57 532 60 746 29 028 31 718 51 728 25 914 25 814
0 947 459 488 502 242 260 445 217 228
1 - 4 4 212 2 117 2 095 2 124 1 082 1 042 2 088 1 035 1 053
5 - 9 5 802 3 017 2 785 3 163 1 620 1 543 2 639 1 397 1 242
10 - 14 5 709 2 908 2 801 3 036 1 552 1 484 2 673 1 356 1 317
15 - 19 5 450 2 772 2 678 2 939 1 497 1 442 2 511 1 275 1 236
20 - 24 5 132 2 646 2 486 2 656 1 354 1 302 2 476 1 292 1 184
25 - 29 6 243 3 229 3 014 3 286 1 638 1 648 2 957 1 591 1 366
30 - 34 6 653 3 466 3 187 3 771 1 892 1 879 2 882 1 574 1 308
35 - 39 7 425 3 908 3 517 4 279 2 149 2 130 3 146 1 759 1 387
40 - 44 8 223 4 194 4 029 4 825 2 354 2 471 3 398 1 840 1 558
45 - 49 8 504 4 481 4 023 5 054 2 584 2 470 3 450 1 897 1 553
50 - 54 7 932 4 074 3 858 4 555 2 258 2 297 3 377 1 816 1 561
55 - 59 8 409 4 196 4 213 4 660 2 236 2 424 3 749 1 960 1 789
60 - 64 8 058 3 901 4 157 4 328 2 020 2 308 3 730 1 881 1 849
65 - 69 7 758 3 390 4 368 3 988 1 757 2 231 3 770 1 633 2 137
70 - 74 6 476 2 630 3 846 3 143 1 233 1 910 3 333 1 397 1 936
75 - 79 4 634 1 809 2 825 2 158 805 1 353 2 476 1 004 1 472
80 - 84 3 079 1 125 1 954 1 406 479 927 1 673 646 1 027
85 - 89 1 339 477 862 645 218 427 694 259 435
90 - 94 420 127 293 198 53 145 222 74 148
95 - 99 68 16 52 29 5 24 39 11 28
100 + 1 - 1 1 - 1 - - -
Хасково 231 276 113 000 118 276 167 516 81 290 86 226 63 760 31 710 32 050
0 2 060 1 047 1 013 1 530 786 744 530 261 269
1 - 4 8 704 4 462 4 242 6 482 3 316 3 166 2 222 1 146 1 076
5 - 9 11 636 5 887 5 749 8 922 4 537 4 385 2 714 1 350 1 364
10 - 14 11 150 5 717 5 433 8 436 4 363 4 073 2 714 1 354 1 360
15 - 19 10 390 5 302 5 088 7 834 3 990 3 844 2 556 1 312 1 244
20 - 24 9 822 5 164 4 658 7 105 3 714 3 391 2 717 1 450 1 267
25 - 29 12 023 6 374 5 649 8 883 4 648 4 235 3 140 1 726 1 414
30 - 34 14 434 7 649 6 785 10 892 5 693 5 199 3 542 1 956 1 586
35 - 39 16 034 8 430 7 604 12 391 6 350 6 041 3 643 2 080 1 563
40 - 44 17 405 9 101 8 304 13 474 6 914 6 560 3 931 2 187 1 744
45 - 49 16 485 8 524 7 961 12 467 6 268 6 199 4 018 2 256 1 762
50 - 54 15 757 7 875 7 882 11 805 5 766 6 039 3 952 2 109 1 843
55 - 59 16 759 8 309 8 450 12 487 6 058 6 429 4 272 2 251 2 021
60 - 64 17 382 8 318 9 064 12 616 5 911 6 705 4 766 2 407 2 359
65 - 69 16 152 7 267 8 885 11 209 5 030 6 179 4 943 2 237 2 706
70 - 74 12 546 5 230 7 316 8 027 3 313 4 714 4 519 1 917 2 602
75 - 79 9 475 3 724 5 751 5 580 2 144 3 436 3 895 1 580 2 315
80 - 84 7 787 2 829 4 958 4 335 1 498 2 837 3 452 1 331 2 121
85 - 89 4 026 1 403 2 623 2 339 772 1 567 1 687 631 1 056
90 - 94 1 092 350 742 616 199 417 476 151 325
95 - 99 144 36 108 80 19 61 64 17 47
100 + 13 2 11 6 1 5 7 1 6
Шумен 172 966 84 539 88 427 106 439 51 282 55 157 66 527 33 257 33 270
0 1 380 685 695 824 429 395 556 256 300
1 - 4 6 218 3 196 3 022 3 847 2 013 1 834 2 371 1 183 1 188
5 - 9 8 402 4 311 4 091 5 246 2 656 2 590 3 156 1 655 1 501
10 - 14 8 365 4 386 3 979 5 106 2 667 2 439 3 259 1 719 1 540
15 - 19 8 100 4 169 3 931 4 817 2 494 2 323 3 283 1 675 1 608
20 - 24 8 202 4 252 3 950 4 659 2 418 2 241 3 543 1 834 1 709
25 - 29 10 716 5 521 5 195 6 881 3 437 3 444 3 835 2 084 1 751
30 - 34 11 035 5 655 5 380 7 232 3 638 3 594 3 803 2 017 1 786
35 - 39 11 535 5 926 5 609 7 444 3 744 3 700 4 091 2 182 1 909
40 - 44 13 240 6 784 6 456 8 670 4 340 4 330 4 570 2 444 2 126
45 - 49 13 337 7 076 6 261 8 616 4 448 4 168 4 721 2 628 2 093
50 - 54 11 669 5 976 5 693 7 351 3 644 3 707 4 318 2 332 1 986
55 - 59 12 424 6 200 6 224 7 775 3 798 3 977 4 649 2 402 2 247
60 - 64 12 111 5 712 6 399 7 329 3 393 3 936 4 782 2 319 2 463
65 - 69 12 729 5 680 7 049 7 182 3 160 4 022 5 547 2 520 3 027
70 - 74 9 533 3 924 5 609 5 419 2 228 3 191 4 114 1 696 2 418
75 - 79 6 540 2 465 4 075 3 612 1 273 2 339 2 928 1 192 1 736
80 - 84 4 628 1 691 2 937 2 677 951 1 726 1 951 740 1 211
85 - 89 2 125 729 1 396 1 318 423 895 807 306 501
90 - 94 578 176 402 378 115 263 200 61 139
95 - 99 91 23 68 51 12 39 40 11 29
100 + 8 2 6 5 1 4 3 1 2
Ямбол 120 470 58 976 61 494 85 001 41 293 43 708 35 469 17 683 17 786
0 1 130 563 567 837 407 430 293 156 137
1 - 4 4 712 2 386 2 326 3 459 1 743 1 716 1 253 643 610
5 - 9 6 060 3 097 2 963 4 555 2 316 2 239 1 505 781 724
10 - 14 6 002 3 081 2 921 4 501 2 290 2 211 1 501 791 710
15 - 19 5 603 2 889 2 714 4 120 2 081 2 039 1 483 808 675
20 - 24 4 727 2 515 2 212 3 450 1 823 1 627 1 277 692 585
25 - 29 6 186 3 227 2 959 4 592 2 347 2 245 1 594 880 714
30 - 34 7 067 3 785 3 282 5 426 2 875 2 551 1 641 910 731
35 - 39 7 466 4 002 3 464 5 744 3 041 2 703 1 722 961 761
40 - 44 8 436 4 351 4 085 6 597 3 326 3 271 1 839 1 025 814
45 - 49 8 111 4 131 3 980 6 179 3 081 3 098 1 932 1 050 882
50 - 54 8 140 4 106 4 034 6 126 3 002 3 124 2 014 1 104 910
55 - 59 9 021 4 525 4 496 6 548 3 205 3 343 2 473 1 320 1 153
60 - 64 9 286 4 529 4 757 6 535 3 127 3 408 2 751 1 402 1 349
65 - 69 9 330 4 269 5 061 5 994 2 702 3 292 3 336 1 567 1 769
70 - 74 6 819 2 835 3 984 3 923 1 619 2 304 2 896 1 216 1 680
75 - 79 5 439 2 140 3 299 2 864 1 061 1 803 2 575 1 079 1 496
80 - 84 4 367 1 652 2 715 2 219 792 1 427 2 148 860 1 288
85 - 89 1 954 691 1 263 1 005 345 660 949 346 603
90 - 94 549 176 373 291 97 194 258 79 179
95 - 99 62 23 39 35 12 23 27 11 16
100 + 3 3 - 1 1 - 2 2 -
12.04.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mhkostova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2018 г.
Дата на публикуване06 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mhkostova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

 • петък, 13 май 2016 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г., е 74.5 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 6,9  години по-висока - 78.0 години. 

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души.

  През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

  Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165.

 • вторник, 5 януари 2016 - 11:00
   
  Най-предпочитани имена за новородените момчета през 2015 г. са Георги и Александър, а за новородените момичета - Виктория и Мария.
   
  Най-много българи празнуват имен ден на Цветница и Ивановден. 
   

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.
 • Жените и мъжете в Република България 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация „Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.

  В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.

  Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.

 • Население и демографски процеси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници