Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2017 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 7 050 034 3 422 409 3 627 625 5 181 755 2 494 068 2 687 687 1 868 279 928 341 939 938
0 63 792 32 708 31 084 48 021 24 679 23 342 15 771 8 029 7 742
1 - 4 263 959 135 510 128 449 200 247 102 565 97 682 63 712 32 945 30 767
5 - 9 349 423 179 623 169 800 264 276 135 981 128 295 85 147 43 642 41 505
10 - 14 327 202 168 426 158 776 240 456 123 637 116 819 86 746 44 789 41 957
15 - 19 313 032 160 986 152 046 229 438 117 642 111 796 83 594 43 344 40 250
20 - 24 325 198 167 828 157 370 243 389 124 456 118 933 81 809 43 372 38 437
25 - 29 445 237 229 275 215 962 344 508 174 557 169 951 100 729 54 718 46 011
30 - 34 479 767 247 873 231 894 374 997 190 586 184 411 104 770 57 287 47 483
35 - 39 499 654 259 105 240 549 389 209 198 989 190 220 110 445 60 116 50 329
40 - 44 548 897 281 901 266 996 427 853 216 795 211 058 121 044 65 106 55 938
45 - 49 518 543 265 873 252 670 391 895 197 537 194 358 126 648 68 336 58 312
50 - 54 462 785 232 763 230 022 341 613 167 882 173 731 121 172 64 881 56 291
55 - 59 483 089 236 464 246 625 353 453 168 486 184 967 129 636 67 978 61 658
60 - 64 487 548 227 799 259 749 352 312 160 770 191 542 135 236 67 029 68 207
65 - 69 479 638 210 746 268 892 335 261 145 183 190 078 144 377 65 563 78 814
70 - 74 388 263 160 541 227 722 257 404 105 678 151 726 130 859 54 863 75 996
75 - 79 275 717 106 393 169 324 173 046 65 613 107 433 102 671 40 780 61 891
80 - 84 202 086 72 708 129 378 126 403 44 037 82 366 75 683 28 671 47 012
85 - 89 101 920 35 174 66 746 65 461 21 973 43 488 36 459 13 201 23 258
90 - 94 29 861 9 408 20 453 19 662 6 161 13 501 10 199 3 247 6 952
95 - 99 4 215 1 247 2 968 2 718 820 1 898 1 497 427 1 070
100 + 208 58 150 133 41 92 75 17 58
Северна и Югоизточна България 3 524 208 1 716 518 1 807 690 2 451 398 1 183 668 1 267 730 1 072 810 532 850 539 960
0 30 948 15 939 15 009 21 527 11 097 10 430 9 421 4 842 4 579
1 - 4 129 486 66 616 62 870 91 016 46 716 44 300 38 470 19 900 18 570
5 - 9 174 599 89 693 84 906 123 766 63 591 60 175 50 833 26 102 24 731
10 - 14 169 316 87 119 82 197 117 174 60 174 57 000 52 142 26 945 25 197
15 - 19 162 088 83 068 79 020 111 487 57 037 54 450 50 601 26 031 24 570
20 - 24 155 227 80 342 74 885 106 560 54 453 52 107 48 667 25 889 22 778
25 - 29 205 513 106 856 98 657 148 871 75 925 72 946 56 642 30 931 25 711
30 - 34 220 896 114 955 105 941 164 105 83 779 80 326 56 791 31 176 25 615
35 - 39 233 870 122 168 111 702 174 080 89 695 84 385 59 790 32 473 27 317
40 - 44 268 157 138 172 129 985 201 374 102 203 99 171 66 783 35 969 30 814
45 - 49 260 836 134 858 125 978 191 016 96 906 94 110 69 820 37 952 31 868
50 - 54 233 630 118 596 115 034 167 660 82 961 84 699 65 970 35 635 30 335
55 - 59 245 217 121 436 123 781 174 449 83 989 90 460 70 768 37 447 33 321
60 - 64 251 606 118 962 132 644 174 924 80 962 93 962 76 682 38 000 38 682
65 - 69 254 634 113 094 141 540 168 316 73 757 94 559 86 318 39 337 46 981
70 - 74 209 407 86 939 122 468 129 506 53 613 75 893 79 901 33 326 46 575
75 - 79 145 975 56 443 89 532 85 279 32 339 52 940 60 696 24 104 36 592
80 - 84 104 852 38 140 66 712 60 693 21 354 39 339 44 159 16 786 27 373
85 - 89 51 568 18 007 33 561 30 104 10 176 19 928 21 464 7 831 13 633
90 - 94 14 364 4 515 9 849 8 368 2 617 5 751 5 996 1 898 4 098
95 - 99 1 934 573 1 361 1 069 306 763 865 267 598
100 + 85 27 58 54 18 36 31 9 22
Северозападен 755 956 369 498 386 458 480 209 232 708 247 501 275 747 136 790 138 957
0 6 061 3 113 2 948 3 910 1 973 1 937 2 151 1 140 1 011
1 - 4 25 402 13 170 12 232 16 520 8 458 8 062 8 882 4 712 4 170
5 - 9 34 781 17 817 16 964 23 139 11 883 11 256 11 642 5 934 5 708
10 - 14 34 984 17 962 17 022 22 861 11 742 11 119 12 123 6 220 5 903
15 - 19 34 956 17 881 17 075 22 660 11 522 11 138 12 296 6 359 5 937
20 - 24 30 435 15 791 14 644 19 219 9 669 9 550 11 216 6 122 5 094
25 - 29 36 893 19 711 17 182 23 985 12 425 11 560 12 908 7 286 5 622
30 - 34 40 722 21 565 19 157 28 155 14 586 13 569 12 567 6 979 5 588
35 - 39 44 099 23 323 20 776 30 817 16 009 14 808 13 282 7 314 5 968
40 - 44 53 046 27 575 25 471 37 667 19 154 18 513 15 379 8 421 6 958
45 - 49 57 073 30 019 27 054 39 896 20 393 19 503 17 177 9 626 7 551
50 - 54 51 078 26 475 24 603 34 931 17 485 17 446 16 147 8 990 7 157
55 - 59 54 217 27 711 26 506 36 643 18 045 18 598 17 574 9 666 7 908
60 - 64 56 242 27 183 29 059 36 366 17 117 19 249 19 876 10 066 9 810
65 - 69 60 545 27 347 33 198 36 092 16 022 20 070 24 453 11 325 13 128
70 - 74 53 357 22 456 30 901 28 484 12 045 16 439 24 873 10 411 14 462
75 - 79 36 177 13 939 22 238 17 644 6 779 10 865 18 533 7 160 11 373
80 - 84 27 219 10 081 17 138 12 677 4 565 8 112 14 542 5 516 9 026
85 - 89 14 000 4 893 9 107 6 425 2 157 4 268 7 575 2 736 4 839
90 - 94 4 103 1 311 2 792 1 872 603 1 269 2 231 708 1 523
95 - 99 545 167 378 234 71 163 311 96 215
100 + 21 8 13 12 5 7 9 3 6
Северен централен 794 998 386 684 408 314 533 626 257 563 276 063 261 372 129 121 132 251
0 6 233 3 239 2 994 4 174 2 152 2 022 2 059 1 087 972
1 - 4 26 262 13 593 12 669 17 879 9 252 8 627 8 383 4 341 4 042
5 - 9 35 184 18 116 17 068 24 028 12 342 11 686 11 156 5 774 5 382
10 - 14 34 104 17 581 16 523 22 669 11 701 10 968 11 435 5 880 5 555
15 - 19 34 146 17 534 16 612 22 419 11 491 10 928 11 727 6 043 5 684
20 - 24 36 414 18 975 17 439 24 884 12 865 12 019 11 530 6 110 5 420
25 - 29 50 861 26 764 24 097 37 442 19 449 17 993 13 419 7 315 6 104
30 - 34 48 291 25 529 22 762 34 481 17 939 16 542 13 810 7 590 6 220
35 - 39 49 806 26 068 23 738 35 310 18 307 17 003 14 496 7 761 6 735
40 - 44 58 281 30 024 28 257 41 493 21 047 20 446 16 788 8 977 7 811
45 - 49 58 284 29 977 28 307 40 580 20 422 20 158 17 704 9 555 8 149
50 - 54 54 180 27 457 26 723 37 060 18 359 18 701 17 120 9 098 8 022
55 - 59 56 181 27 712 28 469 38 208 18 235 19 973 17 973 9 477 8 496
60 - 64 59 237 28 102 31 135 39 524 18 317 21 207 19 713 9 785 9 928
65 - 69 59 992 26 611 33 381 38 487 16 863 21 624 21 505 9 748 11 757
70 - 74 52 032 21 503 30 529 31 564 13 011 18 553 20 468 8 492 11 976
75 - 79 35 835 13 894 21 941 20 529 7 906 12 623 15 306 5 988 9 318
80 - 84 24 186 8 783 15 403 13 915 4 943 8 972 10 271 3 840 6 431
85 - 89 11 851 4 083 7 768 6 887 2 291 4 596 4 964 1 792 3 172
90 - 94 3 172 999 2 173 1 837 592 1 245 1 335 407 928
95 - 99 448 136 312 247 77 170 201 59 142
100 + 18 4 14 9 2 7 9 2 7
Североизточен 933 705 455 521 478 184 684 339 330 718 353 621 249 366 124 803 124 563
0 8 166 4 200 3 966 6 065 3 173 2 892 2 101 1 027 1 074
1 - 4 34 862 17 873 16 989 25 798 13 288 12 510 9 064 4 585 4 479
5 - 9 48 316 24 951 23 365 35 686 18 379 17 307 12 630 6 572 6 058
10 - 14 46 166 23 784 22 382 33 091 17 012 16 079 13 075 6 772 6 303
15 - 19 43 090 22 075 21 015 30 565 15 730 14 835 12 525 6 345 6 180
20 - 24 43 224 22 542 20 682 30 532 15 919 14 613 12 692 6 623 6 069
25 - 29 58 735 30 260 28 475 44 444 22 478 21 966 14 291 7 782 6 509
30 - 34 64 314 32 797 31 517 50 142 25 106 25 036 14 172 7 691 6 481
35 - 39 67 266 34 712 32 554 52 294 26 635 25 659 14 972 8 077 6 895
40 - 44 76 002 38 992 37 010 59 256 30 032 29 224 16 746 8 960 7 786
45 - 49 71 032 36 831 34 201 53 872 27 536 26 336 17 160 9 295 7 865
50 - 54 60 955 30 858 30 097 45 077 22 312 22 765 15 878 8 546 7 332
55 - 59 62 940 30 844 32 096 46 082 22 089 23 993 16 858 8 755 8 103
60 - 64 63 113 29 468 33 645 45 467 20 801 24 666 17 646 8 667 8 979
65 - 69 62 719 27 667 35 052 43 634 18 992 24 642 19 085 8 675 10 410
70 - 74 49 799 20 639 29 160 33 692 13 830 19 862 16 107 6 809 9 298
75 - 79 34 215 13 392 20 823 22 478 8 498 13 980 11 737 4 894 6 843
80 - 84 23 528 8 438 15 090 15 666 5 452 10 214 7 862 2 986 4 876
85 - 89 11 570 4 065 7 505 7 947 2 710 5 237 3 623 1 355 2 268
90 - 94 3 196 998 2 198 2 223 666 1 557 973 332 641
95 - 99 475 130 345 311 76 235 164 54 110
100 + 22 5 17 17 4 13 5 1 4
Югоизточен 1 039 549 504 815 534 734 753 224 362 679 390 545 286 325 142 136 144 189
0 10 488 5 387 5 101 7 378 3 799 3 579 3 110 1 588 1 522
1 - 4 42 960 21 980 20 980 30 819 15 718 15 101 12 141 6 262 5 879
5 - 9 56 318 28 809 27 509 40 913 20 987 19 926 15 405 7 822 7 583
10 - 14 54 062 27 792 26 270 38 553 19 719 18 834 15 509 8 073 7 436
15 - 19 49 896 25 578 24 318 35 843 18 294 17 549 14 053 7 284 6 769
20 - 24 45 154 23 034 22 120 31 925 16 000 15 925 13 229 7 034 6 195
25 - 29 59 024 30 121 28 903 43 000 21 573 21 427 16 024 8 548 7 476
30 - 34 67 569 35 064 32 505 51 327 26 148 25 179 16 242 8 916 7 326
35 - 39 72 699 38 065 34 634 55 659 28 744 26 915 17 040 9 321 7 719
40 - 44 80 828 41 581 39 247 62 958 31 970 30 988 17 870 9 611 8 259
45 - 49 74 447 38 031 36 416 56 668 28 555 28 113 17 779 9 476 8 303
50 - 54 67 417 33 806 33 611 50 592 24 805 25 787 16 825 9 001 7 824
55 - 59 71 879 35 169 36 710 53 516 25 620 27 896 18 363 9 549 8 814
60 - 64 73 014 34 209 38 805 53 567 24 727 28 840 19 447 9 482 9 965
65 - 69 71 378 31 469 39 909 50 103 21 880 28 223 21 275 9 589 11 686
70 - 74 54 219 22 341 31 878 35 766 14 727 21 039 18 453 7 614 10 839
75 - 79 39 748 15 218 24 530 24 628 9 156 15 472 15 120 6 062 9 058
80 - 84 29 919 10 838 19 081 18 435 6 394 12 041 11 484 4 444 7 040
85 - 89 14 147 4 966 9 181 8 845 3 018 5 827 5 302 1 948 3 354
90 - 94 3 893 1 207 2 686 2 436 756 1 680 1 457 451 1 006
95 - 99 466 140 326 277 82 195 189 58 131
100 + 24 10 14 16 7 9 8 3 5
Югозападна и Южна централна България 3 525 826 1 705 891 1 819 935 2 730 357 1 310 400 1 419 957 795 469 395 491 399 978
0 32 844 16 769 16 075 26 494 13 582 12 912 6 350 3 187 3 163
1 - 4 134 473 68 894 65 579 109 231 55 849 53 382 25 242 13 045 12 197
5 - 9 174 824 89 930 84 894 140 510 72 390 68 120 34 314 17 540 16 774
10 - 14 157 886 81 307 76 579 123 282 63 463 59 819 34 604 17 844 16 760
15 - 19 150 944 77 918 73 026 117 951 60 605 57 346 32 993 17 313 15 680
20 - 24 169 971 87 486 82 485 136 829 70 003 66 826 33 142 17 483 15 659
25 - 29 239 724 122 419 117 305 195 637 98 632 97 005 44 087 23 787 20 300
30 - 34 258 871 132 918 125 953 210 892 106 807 104 085 47 979 26 111 21 868
35 - 39 265 784 136 937 128 847 215 129 109 294 105 835 50 655 27 643 23 012
40 - 44 280 740 143 729 137 011 226 479 114 592 111 887 54 261 29 137 25 124
45 - 49 257 707 131 015 126 692 200 879 100 631 100 248 56 828 30 384 26 444
50 - 54 229 155 114 167 114 988 173 953 84 921 89 032 55 202 29 246 25 956
55 - 59 237 872 115 028 122 844 179 004 84 497 94 507 58 868 30 531 28 337
60 - 64 235 942 108 837 127 105 177 388 79 808 97 580 58 554 29 029 29 525
65 - 69 225 004 97 652 127 352 166 945 71 426 95 519 58 059 26 226 31 833
70 - 74 178 856 73 602 105 254 127 898 52 065 75 833 50 958 21 537 29 421
75 - 79 129 742 49 950 79 792 87 767 33 274 54 493 41 975 16 676 25 299
80 - 84 97 234 34 568 62 666 65 710 22 683 43 027 31 524 11 885 19 639
85 - 89 50 352 17 167 33 185 35 357 11 797 23 560 14 995 5 370 9 625
90 - 94 15 497 4 893 10 604 11 294 3 544 7 750 4 203 1 349 2 854
95 - 99 2 281 674 1 607 1 649 514 1 135 632 160 472
100 + 123 31 92 79 23 56 44 8 36
Югозападен 2 108 394 1 017 361 1 091 033 1 773 195 850 394 922 801 335 199 166 967 168 232
0 19 892 10 209 9 683 17 475 8 980 8 495 2 417 1 229 1 188
1 - 4 80 851 41 324 39 527 71 065 36 277 34 788 9 786 5 047 4 739
5 - 9 104 439 53 646 50 793 90 489 46 513 43 976 13 950 7 133 6 817
10 - 14 91 418 47 132 44 286 77 262 39 758 37 504 14 156 7 374 6 782
15 - 19 87 592 45 202 42 390 74 040 38 053 35 987 13 552 7 149 6 403
20 - 24 107 263 55 022 52 241 94 031 47 969 46 062 13 232 7 053 6 179
25 - 29 155 927 79 455 76 472 137 773 69 630 68 143 18 154 9 825 8 329
30 - 34 163 955 83 812 80 143 143 923 72 970 70 953 20 032 10 842 9 190
35 - 39 164 837 84 175 80 662 143 397 72 540 70 857 21 440 11 635 9 805
40 - 44 174 957 88 940 86 017 151 013 76 232 74 781 23 944 12 708 11 236
45 - 49 154 112 77 987 76 125 129 373 64 890 64 483 24 739 13 097 11 642
50 - 54 131 813 65 595 66 218 108 396 53 142 55 254 23 417 12 453 10 964
55 - 59 133 570 63 799 69 771 109 063 50 991 58 072 24 507 12 808 11 699
60 - 64 134 474 61 047 73 427 110 291 48 898 61 393 24 183 12 149 12 034
65 - 69 131 282 56 335 74 947 106 359 44 948 61 411 24 923 11 387 13 536
70 - 74 104 186 42 862 61 324 81 533 33 160 48 373 22 653 9 702 12 951
75 - 79 72 522 27 916 44 606 54 523 20 719 33 804 17 999 7 197 10 802
80 - 84 54 783 19 342 35 441 41 337 14 232 27 105 13 446 5 110 8 336
85 - 89 29 478 10 055 19 423 22 857 7 635 15 222 6 621 2 420 4 201
90 - 94 9 510 3 032 6 478 7 761 2 463 5 298 1 749 569 1 180
95 - 99 1 465 453 1 012 1 178 376 802 287 77 210
100 + 68 21 47 56 18 38 12 3 9
Южен централен 1 417 432 688 530 728 902 957 162 460 006 497 156 460 270 228 524 231 746
0 12 952 6 560 6 392 9 019 4 602 4 417 3 933 1 958 1 975
1 - 4 53 622 27 570 26 052 38 166 19 572 18 594 15 456 7 998 7 458
5 - 9 70 385 36 284 34 101 50 021 25 877 24 144 20 364 10 407 9 957
10 - 14 66 468 34 175 32 293 46 020 23 705 22 315 20 448 10 470 9 978
15 - 19 63 352 32 716 30 636 43 911 22 552 21 359 19 441 10 164 9 277
20 - 24 62 708 32 464 30 244 42 798 22 034 20 764 19 910 10 430 9 480
25 - 29 83 797 42 964 40 833 57 864 29 002 28 862 25 933 13 962 11 971
30 - 34 94 916 49 106 45 810 66 969 33 837 33 132 27 947 15 269 12 678
35 - 39 100 947 52 762 48 185 71 732 36 754 34 978 29 215 16 008 13 207
40 - 44 105 783 54 789 50 994 75 466 38 360 37 106 30 317 16 429 13 888
45 - 49 103 595 53 028 50 567 71 506 35 741 35 765 32 089 17 287 14 802
50 - 54 97 342 48 572 48 770 65 557 31 779 33 778 31 785 16 793 14 992
55 - 59 104 302 51 229 53 073 69 941 33 506 36 435 34 361 17 723 16 638
60 - 64 101 468 47 790 53 678 67 097 30 910 36 187 34 371 16 880 17 491
65 - 69 93 722 41 317 52 405 60 586 26 478 34 108 33 136 14 839 18 297
70 - 74 74 670 30 740 43 930 46 365 18 905 27 460 28 305 11 835 16 470
75 - 79 57 220 22 034 35 186 33 244 12 555 20 689 23 976 9 479 14 497
80 - 84 42 451 15 226 27 225 24 373 8 451 15 922 18 078 6 775 11 303
85 - 89 20 874 7 112 13 762 12 500 4 162 8 338 8 374 2 950 5 424
90 - 94 5 987 1 861 4 126 3 533 1 081 2 452 2 454 780 1 674
95 - 99 816 221 595 471 138 333 345 83 262
100 + 55 10 45 23 5 18 32 5 27
12.04.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mhkostova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2018 г.
Дата на публикуване06 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mhkostova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

 • петък, 13 май 2016 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г., е 74.5 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 6,9  години по-висока - 78.0 години. 

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души.

  През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

  Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165.

 • вторник, 5 януари 2016 - 11:00
   
  Най-предпочитани имена за новородените момчета през 2015 г. са Георги и Александър, а за новородените момичета - Виктория и Мария.
   
  Най-много българи празнуват имен ден на Цветница и Ивановден. 
   

Страници

 • Жените и мъжете в Република България 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация „Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.

  В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.

  Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.

 • Население и демографски процеси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници