Наводнения


Динамичен ред: Crisis1.10.xls

НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 159 135 530 12 227 12 11 883 - 332 3 980
Благоевград 1 - - - - - - 3
Бургас 55 117 959 2 450 1 2 420 - 29 2 303
Варна 2 669 1 484 - 1 484 - - -
Велико Търново 1 3 211 3 585 - 3 585 - - 287
Видин - - - - - - - -
Враца - - - - - - - 23
Габрово - - 519 8 511 - - 41
Добрич 1 800 - - - - - -
Кърджали 16 4 230 - - - - - -
Кюстендил 14 677 632 - 632 - - -
Ловеч - - - - - - - -
Монтана 5 5 - - - - - -
Пазарджик 1 1 000 700 - 700 - - -
Перник 2 75 75 - 75 - - -
Плевен 4 1 440 22 - 22 - - -
Пловдив 18 2 803 321 - 321 - - 321
Разград - - - - - - - -
Русе 4 631 303 - - - 303 -
Силистра 0 - - - - - - -
Сливен 21 35 875 - 875 - - 410
Смолян 9 1 069 667 - 667 - - 152
София (столица) 0 - - - - - - -
София 4 345 594 3 591 - - 304
Стара Загора - - - - - - - 136
Търговище 1 581 - - - - - -
Хасково - - - - - - - -
Шумен - - - - - - - -
Ямбол - - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 87 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2018