Наводнения


Динамичен ред: Crisis1.10.xls

НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 184 30 617 5 778 4 175 1 349 242 2 215
Благоевград 5 75 156 156 - - 11
Бургас 42 807 - - - - 67
Варна 4 4 664 1 115 1 115 - - 307
Велико Търново 1 131 131 131 - - 131
Видин - - - - - - -
Враца 1 - 1 889 300 1 349 240 -
Габрово 2 2 792 619 617 - - 292
Добрич 2 34 - - - - 34
Кърджали 26 5 436 405 403 - 2 405
Кюстендил 1 11 11 11 - - -
Ловеч - - - - - - -
Монтана 2 - - - - - -
Пазарджик - - - - - - -
Перник 1 2 - - - - 65
Плевен 3 12 - - - - -
Пловдив 2 8 301 223 223 - - 245
Разград 2 1 - - - - -
Русе 14 2 852 - - - - 129
Силистра - - - - - - -
Сливен 39 176 12 12 - - 176
Смолян 30 5 154 853 853 - - 125
София (столица) - - - - - - -
София 3 - - - - - -
Стара Загора - - 195 195 - - 69
Търговище - - - - - - -
Хасково 4 169 169 159 - - 159
Шумен - - - - - - -
Ямбол - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 83 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2017