НСИ стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на недвижими имоти“

През юли 2017 г. Националният статистически институт стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на недвижими имоти“ съгласно споразумение за субсидия на Европейската комисия № 04151.2016.005-2016.604.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

  • Автоматично свързване на баркодове (GTIN)/специфични кодове на магазини с Европейската класификация на индивидуално потребление по цели (ECOICOP);
  • Използване на цените, регистрирани чрез интернет, като източник за изчисляването на ХИПЦ;
  • Тримесечни показатели за продажбите на жилища;
  • Разработване на детайлни индекси на цените на жилищата (по-ниски нива от национално ниво).

Основната цел на проекта е  развитието на методите за съставяне на ХИПЦ чрез интегриране на успешни европейски практики и усъвършенстване на използваната методология. Техническите и методологическите подобрения ще засегнат и областта на показателите за продажби на жилища - нови източници на данни, изчисляване на индекси на тримесечна периодичност и на по-детайлно ниво, включване на уеб-скрапинг метода.

Успешното реализиране на целите ще допринесе за подобряване на качеството на работата в областта на потребителските цени.

Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи през септември 2018 година.