Годишна конференция на европейските статистици

В периода 15 - 17 юни 2015 г. в гр. Женева, Швейцария, ще се проведе 63-тата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици (КЕС).

Конференцията предоставя платформа за координиране на международната статистическа дейност в региона на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), за решаване на възникващите проблеми и разработване на методологически указания и препоръки за подобряване на националните статистики и тяхната международна сравнимост.

В рамките на КЕС ще бъдат проведени два семинара:

• на 15 юни 2015 г. - Отговор от страна на официалната статистика за целите на устойчивото развитие

• на 16 юни 2015 г. - Модернизация на статистическите данни и услуги и управление на ефективността.

За повече информация: http://www.unece.org/index.php?id=38920#/.

Непосредствено след конференцията ще заседава Комитетът по статистика и статистическа политика към ОИСР, в който България е със статут на участник.

И в двата престижни международни форума ще участва председателят на Националния статистически институт г-н Сергей Цветарски.

Конференцията на европейските статистици е един от най-старите статистически органи в световен мащаб, чиито основи са положени още по времето на Обществото на народите. През 1928 г. се провежда първата конференция по статистика. През годините Конференцията е изиграла важна роля в насърчаването и модернизирането на официалната статистика.

Организатор на събитието е Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).