Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2023 г. намаляват с 0.5%
спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 26.7 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 1.6% (до 10.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.8% (до 16.6 хиляди).
В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 4.2%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 0.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Монтана са функционирали 36 места за настаняване с 10 и повече
легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на
леглата в тях е 1 572. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване
(функционирали през периода) е намалял със 7.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през
юли 2023 г., е 11 306 или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като се
наблюдава увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани – с 36.4% и намаление на тези
от български граждани – с 1.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1%
спрямо края на март 2023 г., като достигат до 26.8 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 0.3% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.4% (до 16.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 2.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 2.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на март 2023 г. намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2022 г., като достигат до 26.8 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.5% (до 9.9 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.7% (до 16.8 хиляди).
В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.7%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.1%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Монтана през 2022 година

Към 31.12.2022 г. населението на област Монтана е 116 172 души, което представлява 1.8% от населението на страната и нарежда областта на 18 място по брой на населението. В сравнение с 2021 г. населението на област Монтана намалява с 1 941 души, или с 1.6%.
Мъжете са 56 283 (48.4%), а жените – 59 889 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1064 жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през четвърто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2022 г. намаляват с 2.1%
спрямо края на септември 2022 г., като достигат до 26.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 3.6% (до 9.8 хил.), а в частния сектор с 1.2% (до 17.1 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през трето тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2022 г. намаляват с 0.1%
спрямо края на юни 2022 г., като достигат до 27.5 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 0.3% (до 10.2 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.1% (до 17.3 хиляди).
В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 0.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 3.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение се увеличават с 4.3%.

Население в област Монтана към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. населението на област Монтана е 119 950 души, което представлява  1.8% от населението на страната и нарежда областта на  18 място по брой на населението.

Мъжете са 58 323 (48.6%), а жените – 61 627 (51.4%), или на 1000 жени се падат 946 мъже.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2022 г. се увеличава с 0.7% спрямо края на март 2022 г., като достигат до 27.5 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.6% (до 10.2 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.0% (до 17.3 хиляди).

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 0.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.4%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.6%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ МОНТАНАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2020 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Намалява броят на живороденитe деца;
• Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
• Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;