Брой, структура и основни характеристики на населението в област Монтана през 2023 година

Населението на област Монтана към 31.12.2023 година е 114 526 души, което представлява 1.8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 646 души, или с 1.4%.
В област Монтана мъжете са 55 426 (48.4%), а жените – 59 100 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1 066 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на март 2024г. се увеличават с 0.7% спрямо края на декември 2023 г., като достигат до 26.4 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1,9% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 2.3% (до 16.6 хиляди).

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Монтана са функционирали 28 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят
на леглата в тях е 1 413. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се е увеличил с 16.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2024 г., е 6 314 или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6%
спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 26.3 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор
се запазва и е 10.1 хил., а в частния сектор намаляват с 2.5% (до 16.2 хиляди).

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 5.5%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение се увеличават с 2.8%.


Дейност на местата за настаняване в област Монтана през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Монтана са функционирали 31 места за настаняване с 10 и
повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят
на леглата в тях е 1 431. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване
(функционирали през периода) е намалял с 3.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2023 г. намаляват с 0.5%
спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 26.7 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 1.6% (до 10.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.8% (до 16.6 хиляди).
В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 4.2%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 0.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Монтана са функционирали 36 места за настаняване с 10 и повече
легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на
леглата в тях е 1 572. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване
(функционирали през периода) е намалял със 7.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през
юли 2023 г., е 11 306 или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като се
наблюдава увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани – с 36.4% и намаление на тези
от български граждани – с 1.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1%
спрямо края на март 2023 г., като достигат до 26.8 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 0.3% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.4% (до 16.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 2.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 2.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на март 2023 г. намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2022 г., като достигат до 26.8 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.5% (до 9.9 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.7% (до 16.8 хиляди).
В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.7%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.1%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Монтана през 2022 година

Към 31.12.2022 г. населението на област Монтана е 116 172 души, което представлява 1.8% от населението на страната и нарежда областта на 18 място по брой на населението. В сравнение с 2021 г. населението на област Монтана намалява с 1 941 души, или с 1.6%.
Мъжете са 56 283 (48.4%), а жените – 59 889 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1064 жени.