Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2022 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2022 г. възлизат на 870.9 млн. евро.