Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2023 г. показват, че 88.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 88.5%.