Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. в съдилищата на територията на област Ловеч са приключили дела за 752 извършени престъпления. Делата за 274 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 362 – с условно осъждане, за 17 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 92 – с освобождаване от наказание.